123 Podnikanie http://www.123podnikanie.sk Všetko čo potrebujete vedieť o podnikaní. Mon, 25 Aug 2014 18:37:57 +0000 sk-SK hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6.11 42882431 Postup založenia s. r. o. – čo by ste mali vedieť http://www.123podnikanie.sk/zaciatok-podnikania/postup-zalozenia-s-r-o-co-ste-mali-vediet/ http://www.123podnikanie.sk/zaciatok-podnikania/postup-zalozenia-s-r-o-co-ste-mali-vediet/#respond Mon, 25 Aug 2014 10:56:25 +0000 http://www.123podnikanie.sk/?p=1192 Založenie s.r.o. dnes vôbec nemusí byť komplikovanou záležitosťou. Zákony sa pomaly zjednodušujú a celý proces trvá oveľa kratšie ako pred niekoľkými rokmi. Najjednoduchšia je situácia, kedy zakladateľ spoločnosti je zároveň jediným konateľom a predmet podnikania je v rozsahu voľných živností. V takomto prípade sú potenciálne … Pokračovať v čítaní

Postup založenia s. r. o. – čo by ste mali vedieť na 123 Podnikanie

]]>
Založenie s.r.o. dnes vôbec nemusí byť komplikovanou záležitosťou. Zákony sa pomaly zjednodušujú a celý proces trvá oveľa kratšie ako pred niekoľkými rokmi. Najjednoduchšia je situácia, kedy zakladateľ spoločnosti je zároveň jediným konateľom a predmet podnikania je v rozsahu voľných živností. V takomto prípade sú potenciálne komplikácie naozaj minimálne.

Väčšina eseročiek však takto nevyzerá. Zakladateľov je zvyčajne viac. Podobne je to aj konateľmi. Navyše konatelia nemusia konať samostatne, ale spoločne. Zakladanie s.r.o. je zložitejšie aj v prípade, že spoločníkmi sú právnické osoby alebo cudzinci či zahraničné spoločnosti.

Eseročku je možné založiť aj samostatne. Oveľa efektívnejšie je však túto problematiku zveriť niekomu, kto sa jej venuje profesionálne. To znamená skúsenému právnikovi a firme, ktorá sa špecializuje na zakladenie s.r.o. V konečnom dôsledku sa to oplatí nielen časovo, ale aj finančne.

Základný postup pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným vyzerá takto:

1. Výber obchodného mena spoločnosti

Požiadavku na výber obchodného mena spoločnosti je potrebné vnímať v dvoch rovinách – technickej a reprezentatívnej. Pri technickom pohľade na obchodné meno spoločnosti je potrebné si uvedomiť, že toto meno musí byť jedinečné. Pokiaľ si zvolíte názov firmy, ktoré už používa nejaká ďalšia spoločnosť, registrácia s.r.o. bude zamietnutá. To, či zamýšľané obchodné meno už niekto používa, si veľmi ľahko overíte v obchodnom registri.

Z právneho pohľadu je potrebné si dávať pozor aj na veľmi podobné obchodné mená. Tie síce nebudú prekážať pri registrácii s.r.o., problém však môže nastať neskôr. Stačí, aby firma s podobným názvom mala tento názov registrovaný ako ochrannú značku.  Aj z tohto dôvodu je dobré vybrať jedinečné obchodné meno.

Pri výbere obchodného mena je potrebné myslieť aj na jeho reprezentatívnosť. Názov firmy by mal firmu do určitej miery vystihovať a zároveň by mal vyvolávať pozitívne reakcie potenciálnych zákazníkov.

2. Prílohy k návrhu

Kým vymýšľanie obchodného mena s.r.o. je činnosť veľmi tvorivá, zabezpečovanie príloh k návrhu registrácie eseročky je toho presným opakom – zdĺhavou byrokraciou.

Preukázanie sídla s.r.o.

Nevyhnutnou súčasťou návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra je aj preukázania vzťahu k budúcemu sídlu spoločnosti. Okrem vlastníckeho a nájomného tento vzťah môže mať aj ďalšie podoby:  zmluva o podnájme, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla s.r.o. Súčasťou tohto súhlasu a zmlúv musí byť aj príslušný list vlastníctva použiteľný na právne úkony. Podpisy nepotrebujú notárske overenie pravosti.

Získanie podnikateľského oprávnenia – „živnosti“

Ďalším dôležitým krokom pri zakladaní s.r.o. je výber predmetu/predmetov podnikania. Pri zakladaní s.r.o. má takmer každý podnikateľ jasno,  v čom chce podnikať.

Problém je však v tom, že názov predmetu podnikania nemôže byť ľubovoľný. Dôležitý je súlad medzi tým, čo je napísané v zakladateľskej listine (spoločenskej zmluve) a tým, čo je napísané na živnostenskom liste. V prípade nesúladu názvov predmetu činnosti môže registrový súd registráciu spoločnosti odmietnuť.

Zakladatelia eseročiek by preto mali túto problematiku konzultovať so živnostenským úradom. Táto inštitúcia vydáva zoznam odporúčaných názvov živností. Názov predmetu podnikania je vhodné upraviť podľa tohto zoznamu, aby sa pri registrácii s.r.o. vyhlo zbytočným problémom.

Nasledujúcim krokom je podanie žiadosti  o vydanie živnostenských listov. Toto je potrebné spraviť na príslušnom živnostenskom úrade. Súčasťou tejto žiadosti musí byť aj jedno vyhotovenie podpísanej zakladateľskej zmluvy. Zo živnostenských listov je potrebné po ich vydaní spraviť dve notársky overené kópie. Tie sa následne zasielajú spolu s návrhom do obchodného registra.

Zakladateľská listina/spoločenská zmluva

Ďalšou nevyhnutnou vecou pri zakladaní s.r.o. je zakladateľská listina (v prípade, že zakladateľom je jedna osoba) alebo spoločenská zmluva (v prípade, že zakladateľov je viac).

Zakladateľská listina/spoločenská zmluva sa podpisuje pred notárom, ktorý overí pravosť príslušných podpisov.

Vyhlásenie správcu vkladu – splatenie základného imania

V súčasnosti už nestačí jednoduché písomné vyhlásenie správcu vkladu. V roku 2014 štát túto podmienku sťažil. Správca vkladu určený v zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve musí vklad odniesť do banky a uložiť ho na to vyhradený účet.

Správca vkladu následne banku požiada o výpis z tohto osobitného účtu. Výpis sa k žiadosti prikladá ako dôkaz, že základné imanie bolo splatené.

Čestné vyhlásenie zakladateľa

Zakladateľ eseročky prikladá čestné vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že nie je spoločníkom vo viac ako troch ďalších spoločnostiach s ručením obmedzením. Toto čestné vyhlásenie nemusí byť notársky overené.

Podpisový vzor konateľa

Podpisový vzor konateľa nie je nevyhnutné priložiť pred registráciou. Súd spoločnosť registruje aj bez neho. Následne je však potrebné podpisový vzor do obchodného registra doplniť.

Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra je možné si stiahnuť zo stránok obchodné registra. Tento návrh na zápis je potrebné podpísať pred notárom, prípadne elektronicky.

Kroky nevyhnutné po zápise spoločnosti do obchodného registra

Zákon vyžaduje, aby sa podnikateľ do 30 dní od zápisu spoločnosti zaregistroval na daňovom úrade pre daň z príjmom právnických osôb. Eseročku je možné registrovať aj pre daň z pridanej hodnoty.

Postup založenia s. r. o. – čo by ste mali vedieť na 123 Podnikanie

]]>
http://www.123podnikanie.sk/zaciatok-podnikania/postup-zalozenia-s-r-o-co-ste-mali-vediet/feed/ 0 1192
Chcete investovať? Neviete však, kde začať? http://www.123podnikanie.sk/podnikanie-na-slovensku/chcete-investovat-neviete-vsak-kde-zacat/ http://www.123podnikanie.sk/podnikanie-na-slovensku/chcete-investovat-neviete-vsak-kde-zacat/#respond Wed, 19 Mar 2014 11:06:44 +0000 http://www.123podnikanie.sk/?p=1185 Zarobené peniaze je možné minúť alebo si ich odložiť do budúcnosti. Nechať však peniaze len tak ležať v banke nedáva veľký zmysel. Na bežnom účte sú finančné prostriedky úročené tak nízko, že to zväčša nedokáže pokryť ani infláciu. V jednoduchom jazyku – … Pokračovať v čítaní

Chcete investovať? Neviete však, kde začať? na 123 Podnikanie

]]>
Zarobené peniaze je možné minúť alebo si ich odložiť do budúcnosti. Nechať však peniaze len tak ležať v banke nedáva veľký zmysel. Na bežnom účte sú finančné prostriedky úročené tak nízko, že to zväčša nedokáže pokryť ani infláciu. V jednoduchom jazyku – peniaze strácajú hodnotu.

Takmer každý dnes už vie, že cestou k uchovávaniu hodnoty peňazí, či prípadne k ich zhodnocovaniu, je investovanie. Toto slovo nie je žiadnou novinkou v našom slovníku. Veľa ľudí však má stále iba veľmi hmlistú predstavu o tom, čo moderné investovanie ponúka. Bežný človek sa vo svete peňazí orientuje len veľmi ťažko. Ono to zaberá veľa času a väčšina ľudí takýmto luxusom jednoducho neoplýva.

Našťastie je tu Fincentrum a.s. – finančno-poradenská spoločnosť, ktorá sa pomáha svojim klientom robiť tie správne investičné rozhodnutia.

S Fincentrom máte široké možnosti investovania

Základné možnosti investovania ponúkajú aj bežné banky. Svoje peniaze tak môžete vložiť do rôznych podielových fondoch. Takýmto spôsobom môžete využívať cenové pohyby dlhopisov, mien či akcií. Pri podielových fondoch neinvestujete do konkrétnych akcií, či dlhopisov. Ide o množstvo akcií či dlhopisov, z ktorých banky vytvárajú balíčky. Vďaka týmto balíčkom je vaše riziko spojené s kúpou investičného nástroja oveľa nižšie.

Nižšie riziko však znamená aj nižšie výnosy. Toto môže byť prijateľné pre opatrných ľudí, niektorí z nás však majú vyššie ambície. Chcete investovať odvážnejšie?

V takomto prípade vám podá pomocnú ruku práve Fincentrum. Fincentrum vám ponúka širokú sieť finančných konzultantov, ktorí vám pomôžu s výberom tej správnej investície. Finanční konzultanti sa vždy môžu oprieť o výskum a hlboké znalosti trhu, ktoré spracúva tím analytikov Fincentra.

V poslednom čase sú mimoriadne obľúbené investície do komodít. Určite ste už počuli o ľuďoch, ktorí rozprávkovo zbohatli na investovaní do zlata či striebra.  Takéto možnosti naozaj existujú. Je však potrebné byť mimoriadne opatrní. O správne informácie sa však postará Fincentrum a. s.

Chcete investovať? Neviete však, kde začať? na 123 Podnikanie

]]>
http://www.123podnikanie.sk/podnikanie-na-slovensku/chcete-investovat-neviete-vsak-kde-zacat/feed/ 0 1185
Atomer.sk – jednoduchý a nenákladný spôsob vytvorenia eshopu http://www.123podnikanie.sk/e-shopy/atomer-sk-jednoduchy-a-nenakladny-sposob-vytvorenia-eshopu/ http://www.123podnikanie.sk/e-shopy/atomer-sk-jednoduchy-a-nenakladny-sposob-vytvorenia-eshopu/#respond Thu, 31 Oct 2013 00:35:35 +0000 http://www.123podnikanie.sk/?p=1174 Jedným z mnohých druhov podnikania je predaj tvoaru cez elektronický obchod – e-shop. Tento druh podikania je populárny hlavne v posledných rokoch. Využívajú ho tak zbehlí podnikatelia, ktorí pochopili, že kamenná prevádzka nie je všetko, ako aj začínajúci, napr. mamičky … Pokračovať v čítaní

Atomer.sk – jednoduchý a nenákladný spôsob vytvorenia eshopu na 123 Podnikanie

]]>
Jedným z mnohých druhov podnikania je predaj tvoaru cez elektronický obchod – e-shop. Tento druh podikania je populárny hlavne v posledných rokoch. Využívajú ho tak zbehlí podnikatelia, ktorí pochopili, že kamenná prevádzka nie je všetko, ako aj začínajúci, napr. mamičky na materskej, ktoré majú priestor na vlastnú realizáciu v priebehu dňa popri bábätku. Dnes si predstavíme službu Atomer.sk, jednoduchý a lacný spôsob, ako si vytvoriť vlastný e-shop.

Možnosť vyskúsať si e-shop zdarama

Ak ste e-shop nikdy nemali, určite vám pomôže vyskúšanie si jeho vytvorenia a spravovania na 30 dní zdarma. Túto možnosť odporúčam všetkým, nič za ňu nedáte. Naučíte sa systém Atomer.sk používať a vlastne sa aj rozhodnete, či si jeho služby zaplatiť alebo nie.

Ak si chcete pozrieť, aké eshopy si viete pomocou Atomeru vytvoriť, pozrite si referencie.

Administrácia a možnosti

Ukážka administrácie Atomer.sk

Ukážka administrácie Atomer.sk

Administrácia je prehľadne rozdelená na niekoľko sekcií. To vám pomôže zorientovať sa a nájsť všetko, čo potrebujete. Je dôležité vedieť, že Atomer je akoby skladačka, skladá sa z modulov, ktoré autori nazvali atómy. Pomocou nich si môžete vyskladať e-shop, aký potrebujete. Niektoré atómy sú spoplatnené, no sumy nie sú nijak závratné a v konečnom dôsledku vás jednoduchý eshop výjde len niekoľko desiatok € ročne. Ak by vám teda vaše podnikanie nedajbože stroskotalo, neprídete o žiadne veľké investície (v porovnaní s tým, ak by ste si nechali e-shop naprogramovať na mieru).

Najpodstatnejšou časťou administrácie sú sekcie Moduly, E-shop a Nastavenia. V týchto sekciách nájdete naozaj všetko, čo budete potrebovať pre svoj e-shop. Od napĺňania tovarom, kategóriami a výrobcami (s možnosťou ďalšieho kategorizovania), cez kompletnú správu a starostlivosť o zákazníkov (zľavy, vernostný program), až po podrobné nastavenie platieb a platobných systémov a samozrejme nastavenie vzhľadu samotného e-shopu. Do toho spadajú bonusy ako užívateľsky prívetivé rozosielanie emailových správ vašim zákazníkom, možnosti vytvoriť si vlastné jazykové verzie a samostatný fakturačný systém. Nepotrebujete separátne spravovať účtovníctvo, ale ak už využívate niektorý z populárnych účtovných programov, je tu možnsť exportovať do neho objednávky.

Úpravy dizajnu

Široké možnosti nastavenia vzhľadu e-shopu

Široké možnosti nastavenia vzhľadu e-shopu

Značnú slobodu máte pri úpravách dizajnu. Na výber je niekoľko motívov, ktoré dokážu dizajnovo reflektovať ponuku predávaného tovaru. Nastaviť si môžete obrázky pozadia, hlavičky, ikony kategórií a vodotlače. Obsah eshopu si viete doslova upratať potiahnutím myši.

Jednoduchá obsluha

Veľkou výhodou služby Atomer.sk je, že ju dokáže obsluhovať aj laik. Bude trvať maximálne niekoľko minút, tým nájdete aj tie „zahrabanejšie“ nastavenia. Ak sa vám nebude dariť „skrotiť“ niektoré časti vášho eshopu, je tu telefonická a mailová podpora, ktorá vám v tomto vyhovie.

Odporúčanie

Ak si chcete vyskúsať založiť a viesť svoj vlastný elektronický obchod, Atomer.sk vám bude dobrou pomôckou. Jeho prevádzka je jednoduchá a nestojí veľa.

Atomer.sk – jednoduchý a nenákladný spôsob vytvorenia eshopu na 123 Podnikanie

]]>
http://www.123podnikanie.sk/e-shopy/atomer-sk-jednoduchy-a-nenakladny-sposob-vytvorenia-eshopu/feed/ 0 1174
Virtuálne sídlo a kancelária pre vašu s.r.o. http://www.123podnikanie.sk/zaciatok-podnikania/virtualne-sidlo-a-kancelaria-pre-vasu-s-r-o/ http://www.123podnikanie.sk/zaciatok-podnikania/virtualne-sidlo-a-kancelaria-pre-vasu-s-r-o/#respond Wed, 30 Oct 2013 21:21:06 +0000 http://www.123podnikanie.sk/?p=1170 Virtuálne sídlo pre vašu firmu, ktoré dokáže automaticky spravovať a preposielať doručenú poštu a poskytnúť všetky výdobytky modernej doby nie je nič nereálne. Poskytovateľov podobných služieb je dostatok. Dnes si predstavíme služby portálu MojeSidlo.sk. Virtuálne sídlo – čo je to … Pokračovať v čítaní

Virtuálne sídlo a kancelária pre vašu s.r.o. na 123 Podnikanie

]]>
Virtuálne sídlo pre vašu firmu, ktoré dokáže automaticky spravovať a preposielať doručenú poštu a poskytnúť všetky výdobytky modernej doby nie je nič nereálne. Poskytovateľov podobných služieb je dostatok. Dnes si predstavíme služby portálu MojeSidlo.sk.

Virtuálne sídlo – čo je to

Napriek slovu „virtuálne“ je toto sídlo reálnym fyzickým sídlom na určitej adrese, na ktorú bude vaša firma registrovaná. Je tu pre všetkých, ktorý nechcú platiť kopec peňazí za prenajatú kanceláriu, vyhovuje im napr. práca z domu, ale chcú mať peknú, reprezentatívnu registračnú adresu, na ktorú bude chodiť pošta.

Registrácia sídla

MojeSidlo.sk ponúka zriadenie virtuálneho sídla na adrese Karpatské námestie 10 v Bratislave. Zaplatíte zaň len 9 € na mesiac, čo je fajn cena. Samozrejme, na túto adresu vám bude chodiť pošta, či už z patričných úradov, ale aj fakturácia a poštová komunikácia s klientami.


Na tejto bude sídliť vaša firma

Správa vašej pošty

Ako sa pošta z virtuálneho sídla dostane do vašich rúk? Portál MojeSidlo.sk obsahuje jednoduchú administráciu. Po prihlásení sa do nej, máte prístup ku kompletnej evidencii došlej pošty. Pošty zvykne chodiť veľa a preto si ju v administrácii môžete triediť do priečinkov a tak v nej udržovať poriadok.

Poštu si môžete dať preposlať na ľubovoľnú poštovú adresu za poplatok 11 € / mesiac. Preposielanie pošty je vykonávané 1x za mesiac. V administrácii nájdete aj kompletný fakturačný a dokonca aj skladový systém. MojeSidlo.sk ponúka aj preposielanie pošty každé 2 týždne, prípadne každý týždeň, ale ja preposielanie do krajín EU, čo sa môže hodiť, ak podnikáte zo zahraničia. Všetky tieto služby sú dodatočne spoplatnené, cenník nájdete tu.

adminsitrácia - správa pošty - MojeSidlo.sk

adminsitrácia – správa pošty – MojeSidlo.sk

Bonusové služby

Fajn vychytávkou je možnosť oscanovať posťu a pozrieť si ju rovno online. Za scan jednej A4ky zaplatíte 60 centov, čo je príjemná cena a ušetrí čas. Odporúčam využiť, ak potrebujete urgentne zistiť, čo vám zaslal napr. daňový úrad. Scan máte dostupný do 24 hodín. V prípade potreby si môžete poštu v administrácii označiť aj na okamžité preposlanie. Ak chcete byť neustále informovaní o došlej pošte, môžete si nechať zasielať SMS notifikáciu (9 centov za SMS).

V administrácii si môžete nastaviť užívateľov, ktorý do nej budú mať prístup. Tak môžete poveriť zodpovedných, nech sa starajú vašu virtuálnu kanceláriu.

MojeSidlo.sk ponúka fajn služby za primerané ceny. V prípade potreby tu je dostupná aj možnosť, nechať si založiť novú firmu. Nezáväznú objednávku virtuálneho sídla, spolu s voliteľnými službami, ktoré som spomínal vyššie, si môžete vyplniť na http://www.mojesidlo.sk/registracne-sidlo/.

Virtuálne sídlo a kancelária pre vašu s.r.o. na 123 Podnikanie

]]>
http://www.123podnikanie.sk/zaciatok-podnikania/virtualne-sidlo-a-kancelaria-pre-vasu-s-r-o/feed/ 0 1170
Poradíme vám, ako si založíte vlastnú sročku http://www.123podnikanie.sk/zaciatok-podnikania/zalozenie-sro-spolocnosti/ http://www.123podnikanie.sk/zaciatok-podnikania/zalozenie-sro-spolocnosti/#comments Wed, 17 Oct 2012 19:03:07 +0000 http://www.123podnikanie.sk/?p=1125 Máte veľa plánov, predstáv, ideí. Chcete realizovať svoje sny a začať podnikať? Jedna vec je plánovanie a druhá – zložitejšie je realizácia. Založenie spoločnosti je základom úspechu. Ako prebieha založenie spoločnosti s.r.o.? Založiť akúkoľvek spoločnosť vyžaduje nemalé skúsenosti v najrôznejších … Pokračovať v čítaní

Poradíme vám, ako si založíte vlastnú sročku na 123 Podnikanie

]]>
Máte veľa plánov, predstáv, ideí. Chcete realizovať svoje sny a začať podnikať? Jedna vec je plánovanie a druhá – zložitejšie je realizácia. Založenie spoločnosti je základom úspechu.

Ako prebieha založenie spoločnosti s.r.o.?

Založiť akúkoľvek spoločnosť vyžaduje nemalé skúsenosti v najrôznejších oblastiach. Ak sa pre založenie spoločnosti rozhodnete, mali by ste mať povedomie o právnom prostredí, nevyhnutnej administratíve a vlastniť aj nemalé peňažné prostriedky. Spoločnosť s.r.o. je založená spoločenskou zmluvou, na ktorej sa dohodnú jednotliví spoločníci, podpíšu ju a notár ich podpisy úradne overí. Tým však samotná spoločnosť nevznikne. Pre jej vznik je potrebné splatiť všetky nepeňažné vklady, emisné ážio a 30% z každého peňažného vkladu. Celková výška splatených vkladov musí byť aspoň polovicu minimálneho základného imania. Spoločnosť s.r.o. vznikne v momente zápisu do obchodného registra. Že je založenie sro zložité? Áno, a vyžaduje tiež nemalé skúsenosti a znalosti. Ak sa však nechcete zdržiavať zbytočným papierovaním, administratívou, právnymi úkonmi a ďalšími nevyhnutnými krokmi, ktoré sú na založenie spoločnosti sro nevyhnutné, ponúkame Vám lákavú alternatívu.

Základné kroky k založeniu s.r.o.:

 • doklady od daňového úradu o nedoplatkoch daní spoločníkov
 • čestné vyhlásenie a podpisové vzory (notársky overené) budúcich konateľov
 • stanovenie sídla spoločnosti (napr. spísanie nájomnej zmluvy o užívaní nebytových priestorov, potom prenajímateľ musí doložiť doklad o vlastníctve výpisom z katastra nehnuteľností) alebo môžete využiť virtuálne sídlo spoločnosti
 • na prvom valnom zhromaždení sa medzi konateľmi dohodne obsah spoločenskej zmluvy, jej spísanie a overenie notárom
 • založenie účtu v banke na zloženie základného kapitálu (banka zvyčajne vyžaduje originál spoločenskej zmluvy), banka potom vydá písomné vyhlásenie o splácaní vkladov jednotlivými spoločníkmi (prípadne čestné vyhlásenie zakladateľov s.r.o. o skutočnosti, že disponujú základným ímaním)
 • ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade a požiadanie o udelenie koncesie
 • do deväťdesiatich dní od založenia sa musí podať návrh na zápis do obchodného registra.

Sprostredkovanie virtuálneho sídla nájdete na http://www.profispolocnosti.sk/virtualne-sidlo/.

Návrh musí obsahovať tieto prílohy:

 • 2 x spoločenskú zmluvu vo forme notárskej zápisnice (resp. zakladateľskú listinu, pokiaľ sa jedná o jednoosobovú s.r.o.)
 • potvrdenie správcu vkladu o zložení vkladov
 • doklad od banky o zložení vkladu (prípadne čestné vyhlásenie zakladateľov s.r.o. o skutočnosti, že disponuju zákl. ímaním)
 • overené kópie živnostenských listov
 • doklad o právnom titule užívania nehnuteľnosti – nájomná zmluva resp. súhlas majiteľa nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti
 • čestné vyhlásenie konateľov a podpisové vzory
 • kolkovej známky
 • do 8 dní po zápise spoločnosti do obchodného registra je nutné sa zaregistrovať v sociálnej a v zdravotnej poisťovni
 • do 30 dní sa musí novo vzniknutá spoločnosť zaregistrovať na daňovom úrade

 Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť sro vyžaduje zloženie povinného základného kapitálu, ktorý v minimálnej výške činí 5 000 Eur. Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. musí každý spoločník vložiť minimálne 5 000 Eur. Vklady môžu byť ako peňažné, tak nepeňažné. U nepeňažného vkladu musí nehnuteľnosť, akciu, dopravný prostriedok alebo iné veci oceniť súdny znalec. Maximálny počet spoločníkov, ktorí môžu vlastniť spoločnosť s ručením obmedzeným je 50. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom a spoločníci za záväzky spoločnosti ručia spoločne a nerozdielne a to do výšky ich nesplatených vkladov (o tejto situácii vypovedá obchodný zákonník).

Výhody spoločnosti s ručením obmedzením

 • minimálne náklady, jednoduché účtovníctvo a jednoduchá administratíva
 • S.r.o. ako samostatná právnická osoba zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom, no spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Po úplnom splatení vkladu spoločník za záväzky spoločnosti už neručí. Navyše, ručenie spoločníkmi je vo vzťahu k ručeniu spoločnosti samej len subsidiárne, teda veriteľ sa najprv musí domáhať splnenia záväzku od s.r.o. ako od samostatnej právnickej osoby a až v prípade, ak si s.r.o. nesplní svoje záväzky v primeranej lehote po tom, ako ju veriteľ na to vyzval, veriteľ sa môže domáhať splnenia tohto záväzku u spoločníka. Ďalej, ak spoločník plnil veriteľovi spoločnosti z dôvodu ručenia, toto plnenie sa započítava na splatenie vkladu spoločníka. Naproti uvedenému obmedzenému ručeniu spoločníka, fyzická osoba podnikateľ ručí celým svojim disponibilným majetkom
 • S.r.o. ako právnická osoba je často považovaná za dôveryhodnejšieho obchodného partnera alebo aj pri poskytovaní úverov bankou, pretože sa chápe ako kapitálovo silnejšia, podnikateľsky skúsenejšia a pôsobí profesionálnejšie
 • možnosť založenia spoločnosti špecializovanou spoločnosťou „na mieru“
 • spoločník, ako i konateľ spoločnosti nie je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne v prípade, ak nie je zamestnancom s.r.o. a ak nepoberá odmenu za výkon funkcie v s.r.o. Povinní sú platiť za seba len odvody na základné zdravotné poistenie. Výšku povinného odvodu na zdravotné poistenie si spoločník i konateľ môže zvoliť aj len minimálnu.
 • Z dôvodu nulového zdaňovania dividend, spoločník, ktorý má príjem len zo zdaneného zisku spoločnosti tento príjem sa už ďalej nezdaňuje.
 • Systém podvojného účtovníctva má oproti jednoduchému účtovníctvu takisto svoje výhody, napr. v dôslednom časovom odlíšení pri plánovaní základu dane.
 • S.r.o. je možné zrušiť, predať alebo použiť na jednorazový obchod a potom zlikvidovať.
 • S.r.o. môže zakladať dcérske spoločnosti, a tak optimalizovať zisk.
 • S.r.o. môže vytvárať organizačné zložky na území všetkých členských štátov EÚ.
 • Relatívne nízke náklady pri založení s.r.o., pretože pred podaním návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra nie je potrebné splatiť celé základné imanie, ale len 50 %, teda len 2500 EUR, no okrem jednoosobovej s.r.o., pri ktorej je potrebné splatiť celé základné imanie.
 • V prípade smrti spoločníka, obchodný podiel sa dedí, teda s.r.o. nezaniká. Naopak, pri živnosti, v prípade smrti živnostníka, jeho nástupca si musí vybaviť vlastné živnostenské oprávnenie.

Čo je potrebné pred založením spoločnosti preštudovať?

Pred samotným založením spoločnosti by ste mali v ideálnom prípade preštudovať obchodný, živnostenský aj občiansky zákonník, ale nielen ich. Aby ste pri zakladaní spoločnosti neurobili chybu, ktorá by Vás potom mohla stať nielen veľa drahoceného času, ale aj peňazí, je potrebné naozaj nič nezabudnúť

Vedeli ste, že napríklad len zle zvolený názov spoločnosti môže znamenať opakovanie celého procesu založenia firmy a navyše opätovné zaplatenie VŠETKÝCH poplatkov?

Aký je postup založenia s.r.o. na vlastnú päsť?

Založenie s.r.o. krok za krokom

1)      Výber názvu spoločnosti

 Výber názvu spoločnosti ostáva na Vás, ale musíte sa preveriť či už na Slovenku nepodniká spoločnosť s rovnakým názvom. Najlepšie si to overíte na stránke www.orsr.sk, ak už existuje spoločnosť s rovnakým názvom, stačí k pôvodnému názvu pridať ešte jedno slovo napr. Group, ak taká spoločnosť neexistuje môžete názov používať. Názov musí obsahovať aj označenie s.r.o., spol. s r.o. alebo spoločnosť s ručením obmedzením.

2) Výber predmetu činnosti

Pri zakladaní eseročky musíte vedieť čím sa bude zaoberať. Treba spísať všetky činnosti aj tie, ktorými sa momentálne nezaoberáte ale v budúcnosti by ste sa chceli. Pretože ak by ste to hneď na začiatku nezapísali, tak potom platíte zbytočné poplatky za rozšírenie predmetu činnosti. Môžete si prečítať zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), kde nájdete značenia živností ako aj ich obsahové vymedzenia. Ak budete podnikať v oblasti viazanej alebo remeselnej živnosti, budete musieť doložiť potrebné doklady, ako je výučný list alebo prax v danej oblasti.

3) Určenie spoločníkov a štatutárnych orgánov

Základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločnosť  s.r.o. môže byť zakladaná jedeným alebo maximálne 50 spoločníkmi. Minimálna hodnota vkladu spoločníka je 750 eur. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Štatutárnym orgánom je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne alebo spoločne, ako ustanovuje spoločenská zmluva. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba. Vymenúva ich valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov, ak spoločenská zmluva neurčí vyšší počet hlasov.

4) Určenie sídla

Určenie sídla spoločnosti s.r.o. je dôležité už pri podávaní žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a taktiež pri podávaní návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov. Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom, alebo môžete využívať aj virtuálne sídlo. Sídlo s.r.o. nemôže byť poštový priečinok (P. O. Box).

5) Spoločenská zmluva / zakladateľská listina (u notára)

Spoločenská zmluva, alebo zakladateľská listina je dôležitá pri založení spoločnosti s.r.o., uzatvára sa u notára. Upravuje vzťahy medzi spoločníkmi spoločnosti (spoločenská zmluva) ak je iba jeden spoločník spisuje sa zakladateľská listina. Akokoľvek jednoduchý a rýchly sa tento krok môže zdať, nemusí to tak byť, pretože notári sú vyťažený a tak môže trvať aj niekoľko dní, kým dostanete termín.

Ani ak už máte termín dohodnutý, nemáte ešte vyhrané. Cena za spísanie spoločenskej zmluvy vrátane všetkých potrebných rovnopisov a kópií je asi 15 Eur, nájdu sa ale aj takí notári, ktorí zmluvu zbytočne natiahnu na dvojnásobnú dĺžku a potom si neváhajú naúčtovať aj nejaký ten zbytočný rovnopis navyše. Na také pozor.

Náležitosti, ktoré musí obsahovať spoločenská zmluva:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • určenie spoločníkov
 • predmet podnikania
 • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu
 • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti
 • mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje
 • určenie správcu vkladov
 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a rovnako aj spôsob jeho dopĺňania
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti
 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon

6) Zloženie základného imania

Akonáhle máte spoločenskú zmluvu v ruke, môžete s ňou zájsť do banky a tu je nutné otvoriť pre novo zakladanú spoločnosť účet, na ktorý možno potom zložiť základné imanie minimálne 5 000 Eur. Ak je viac spoločníkov, ich minimálny vklad musí byť aspoň 750 Eur. Od banky na oplátku dostanete potvrdenie o splatení základného imania.

7) Ohlásenie živností

Ďalšie miesto, na ktoré je potrebné sa pri založení spoločnosti vybrať je živnostenský úrad, kde je potrebné ohlásiť živnosti. Ak Vaša činnosť spadá do niektorej z voľných živností, máte vyhrané a po krátkej návšteve na živnostenskom úrade je už treba len čakať približne týždeň. Ak ale potrebujete aj niektorú viazanú živnosť alebo koncesiu, čaká Vás oveľa viac času s úradníkmi.

8) Obstaranie ďalších dokumentov

Pred podaním návrhu na obchodný register je ešte potrebné obstarať posledné dokumenty. Najprv je potrebné obstarať súhlas s umiestnením sídla od majiteľa nehnuteľnosti, v ktorej bude sídlo firmy umiestnené. Spoločne s týmto súhlasom potrebujete získať aj výpis z katastra nehnuteľností a nakoniec aj výpis z registra trestov.

9) Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra

Teraz už na Vás čaká najdôležitejší krok, tým je podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, ku ktorému je potrebné priložiť všetky vyššie uvedené dokumenty ako prílohy. Nevýhoda v tejto fáze je tá, že sa prakticky nemáte koho spýtať a nikto Vám ani na mieste nepovie, či Vám niečo nechýba alebo či nemáte niečo vyplnenú zle.

Samotný návrh sa podáva iba na podateľni príslušného súdu a po jeho podaní už môžete len dúfať, že bude všetko v poriadku a nepredĺži sa proces založenia firmy o ďalšie týždne či mesiace.

Po podaní návrhu má súd na spracovanie zo zákona 5 dní, aj keď ako sa zdá, ani tento termín nemusí byť konečný. Po doručení uznesenia máte ešte 15 dní právo na odvolanie, pokiaľ teda nechcete založenia firmy o tieto 2 týždne predĺžiť, je dobrý nápad podať vzdanie sa práva na odvolanie.

10) Zápis spoločnosti do obchodného registra

Zápis do obchodného registra zaberie zvyčajne približne týždeň. Po zápise do obchodného registra máte už takmer všetko hotové.

11) Uvoľnenie účtu v banke

Po dokončení zápisu spoločnosti do obchodného registra môžete s aktuálnym výpisom z OR zájsť do Vašej banky, kde Vám uvoľní bankový účet.

12) Registrácia spoločnosti na daňovom úrade

Jednou z prvých povinností novo založenej spoločnosti je registrácia na príslušnom daňovom úrade. Daňový úrad sa určuje podľa adresy sídla Vašej spoločnosti.

13) Registrácia k DPH a ďalším daniam (voliteľne)

Ak chcete, aby sa Vaša firma stala platcom DPH, je nutné vykonať ešte registráciu k DPH na daňovom úrade, prípadne vykonať registráciu k ďalším daniam.

Stále si neviete rady s tým, ako založiť firmu?

Nezúfajte, nie ste prvý ani posledný. Ak sa chcete všetkým týmto nástrahám a problémom vyhnúť, využite pomoci od profesionálov.

Profispolocnosti.sk – zakladanie a ready made s.r.o.

Obrovské množstvo času, ktoré vďaka takejto voľbe ušetríte, určite dokážete využiť pre rozvoj vášho podnikania. Využiť môžete buďto založenie spoločnosti s.r.o. na mieru, alebo zakúpení už hotové ready made spoločnosti.

Poradíme vám, ako si založíte vlastnú sročku na 123 Podnikanie

]]>
http://www.123podnikanie.sk/zaciatok-podnikania/zalozenie-sro-spolocnosti/feed/ 3 1125
Ako vypĺňať daňové priznania k dani z príjmov http://www.123podnikanie.sk/dane-a-odvody/ako-vyplnat-danove-priznania-k-dani-z-prijmov/ http://www.123podnikanie.sk/dane-a-odvody/ako-vyplnat-danove-priznania-k-dani-z-prijmov/#comments Wed, 13 Jun 2012 16:27:53 +0000 http://www.123podnikanie.sk/?p=1051 Podávanie a vyplňovanie daňového priznania je pre väčšinu ľudí nočnou morou, ktorej by sa najradšej vyhli. Samotné tlačivo a zákon nie je jednoduchý. Celú situáciu ešte zhoršuje to, že zákony sa neustále menia a spolu s nimi aj samotné vyplnenie daňového priznania. Mnoho ľudí … Pokračovať v čítaní

Ako vypĺňať daňové priznania k dani z príjmov na 123 Podnikanie

]]>
Podávanie a vyplňovanie daňového priznania je pre väčšinu ľudí nočnou morou, ktorej by sa najradšej vyhli. Samotné tlačivo a zákon nie je jednoduchý.
Celú situáciu ešte zhoršuje to, že zákony sa neustále menia a spolu s nimi aj samotné vyplnenie daňového priznania. Mnoho ľudí si kladie otázku, ako správne vyplniť daňové priznanie. Na všetky zmeny vás samozrejme v nasledujúcom texte upozorníme. Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO). Tieto kategórie podávajú odlišné daňové priznania. Fyzické osoby navyše využívajú typ A, B. Predmetom daňového priznania je daň z príjmov.

Daňové priznanie pre fyzické osoby (ako vyplniť daňové priznanie)

Povinnosť podávať daňové priznanie

Nie každý daňovník má povinnosť podávať daňové priznanie. Daňové priznanie nemusí podávať daňovník s príjmami iba z územia Slovenskej republiky, ak jeho príjmy za daňový rok neprekročili sumu 1 779,65 € a daňovník si zároveň neuplatňoval daňový bonus na dieťa.

Nezdaniteľná suma na každého daňovníka je v súčasnosti na úrovni 3 559,30 €. Túto sumu si môže uplatniť každý daňovník podávajúci daňové priznanie. Nezdaniteľná suma sa počíta ako 19,2 násobok životného minima.

V minulosti mal nárok na nezdaniteľnú sumu úplne každý daňovník. Po roku 2011 však došlo k zmene a nezdaniteľnú sumu si môžu uplatňovať  iba ľudia majúci príjem z aktívnej činnosti, teda zamestnanci, podnikatelia a živnostníci.

Daňový bonus na dieťa si môžu uplatniť iba daňovníci, ktorých príjem za posledný daňový rok prekročil 1 902 € – teda 6-násobok minimálnej mzdy.

Odklad termínu podania daňového priznania

V určitých prípadoch je možné požiadať o odloženie podania daňového priznania. Je potrebné tak spraviť v lehote riadneho podávania daňového priznania a je potrebné tak spraviť písomne. Odklad termínu podania daňového priznania je možné spraviť najneskôr na koniec júna.  V prípade, ak má daňovník príjmy aj zo zahraničia, môže požiadať o doklad až do konca mesiaca september.

Zamestnanecká prémia

Ľudia s nižšími príjmami majú naďalej nárok na zamestnaneckú prémiu.

Zdanenie príležitostných príjmov

Príležitostné príjmy, kde radíme napríklad sporadický predaj poľnohospodárskych výrobkov či predaj nehnuteľného majetku, prípadne predaj zahraničných podieľových listov nepodlieha zdaneniu, pokiaľ celkové príjmy získané uvedenými činnosťami neprekročili za daňový rok sumu 500 eur.

Tretí pilier

Od roku 2011 platí aj ďalšia zmena. Daňovníci si už nemôžu znížiť dane odvodmi do tzv. tretieho piliera. To isté platí aj o životnom poistení.

Nezdaniteľné sumy

Nezdaniteľnú sumu si nemôžu uplatniť ľudia, ktorí mali počas roka 2011 príjmy iba z prenájmu, kapitálové či ostatné príjmy.

Nezdaniteľná suma na daňovníka je 3559,30 €, ako už bolo spomenuté. Túto sumu si v plnej výške môže uplatniť iba daňovník, ktorého základ dane bol rovný alebo nižší ako 18 538 €. Táto suma je rovná 100-násobku životného minima.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 18 538 €, začína sa uplatňovať tzv. milionárska daň. Nezdaniteľná suma sa tak vypočítava na základe nasledujúceho vzorca: 8 193,796  – (základ dane : 4).

Nezdaniteľná suma na manželku/manžela

Pri  tejto položke je dôležitý najmä príjem daňovníka, ktorý si nárokuje na nezdaniteľnú sumu. Do úvahy sa však berie aj príjem partnera.

Ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 32 775,18 €, potom nezdaniteľná suma vyzerá takto: 3 559,30 €, ak partner nemal žiadny ďalší príjem. Ak mal partner vlastné príjmy, tak táto suma sa odpočítava od sumy 3559,30 €. Ak je výsledok záporné číslo, nezdaniteľná suma je rovná nule. Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 32 775,18 eur, tak sa nezdaniteľná suma pri absencii príjmu partnera vypočítava z nasledujúceho vzorca: 11 753,092 € –  (základ dane daňovníka : 4).

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť každý daňovník, ktorý vyživuje dieťa. Daňový bonus si môže uplatniť iba jeden rodič na každé dieťa, a to v sume 243,18 €, čo je v mesačnom vyjadrení 20,02 € (január až jún) a 20,51 € (júl až december).

Zamestnanecká prémia

Od dane z príjmov je oslobodená aj zamestnanecká prémia, ktorú zamestnanec dostal od svojho zamestnávateľa. Túto prémiu môže dostať len osoba majúca príjmy zo závislej činnosti. Výška zamestnaneckej prémie musela dosiahnuť sumu 1 902 €, čo je 6-násobok minimálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Maximálna výška zamestnaneckej prémie je v súčasnosti 50,34 €. Prémia sa počíta podľa dvoch vzorcov v závislosti od príjmu zamestnanca. Prvý vzorec sa použije, ak príjmy zamestnanca počas roka 2011 dosiahli spolu 1 902 až 3 804 €.

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky si môže uplatniť každý, kto nebol v poslednom daňovom roku platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo platil dph iba jej časť. Pred podaním daňového priznania sa každý živnostník môže rozhodnúť pre odpísanie výdavkov formou paušálnych výdavkov, namiesto dokladovanie skutočných nákladov. V súčasnosti je výška paušálnych výdavkov 40 % pre všetky činnosti. V minulosti boli paušálne výdavky na úrovni 60 % pre remeselné živnosti.

Ďalšie informácie

Zdaňovacie obdobie je vždy kalendárny rok, od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Sadzba dane z príjmov je na úrovni 19 %, na Slovensku bola na začiatku roka 2012 rovná daň. To znamená, že všetky príjmové skupiny platili 19% daň z príjmov. Nová slovenská vláda však oznámila zrušenie rovnej dane, takže vyššie príjmové skupiny si zaplatia viac ako týchto 19 %.

Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie ak:

 • ho na podanie priznania vyzve daňový úrad
 • zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu
 • požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, avšak  nedodal potrebné doklady včas, napríklad od viacerých zamestnávateľov
 • nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr k 15. februáru 2012
 • nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, ale nebolo možné zraziť z neho preddavok na daň
 • jeho zdaniteľné príjmy (sem nepatria štátne dávky a podpory) presiahli 1 779,65 €

Čo radíme medzi zdaniteľné príjmy:

 • príjem, ktorý je predmetom dane z príjmu a nie je oslobodený od dane
 • príjem pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru či členského pomeru alebo obdobného pomeru, kde je daňovník povinný dodržiavať pokyny a príkazy zamestnávateľa
 • všetky príjmy za prácu členov družstiev, komandistov, konateľov eseročiek, spoločníkov (aj keď pri výkone práce nie sú povinný dodržiavať príkazy inej osoby)
 • používanie služobného auta zamestnávateľa aj na súkromné účely zamestnanca
 • prijaté ceny a výhry od svojho zamestnávateľa nad sumu 165,97 eur
 • príjmy z prostriedkov zo sociálneho fondu
 • odmeny za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy, štátnych orgánoch, právnických osôb alebo spoločenstiev
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov a iných vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Príjmy oslobodené od dane

Nasledujúci zoznam označuje príjmy, ktoré nepodliehajú zdaneniu. V daňovom priznaní sa teda ani vôbec neuvádzajú.

 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
 • daňový bonus podľa paragrafu 33
 • zamestnanecká prémia
 • štátne sociálne dávky
 • štipendiá
 • plnenia z poistenia osôb a majetku, náhrady škôd
 • príjmy z prenájmu a iných príležitostných činností (napr. príležitostný predaj poľnohospodárskych výrobkov), ak nepresiahnu sumu 500 eur
 • príjmy z prevodu cenných papierov, opcií, podielu na komanditnej spoločnosti, eseročke, alebo členských práv družstva, ak aj po odrátaní uznateľných výdavkov nepresiahnu sumu 500 eur
 • náhrada za používanie vlastného náradia
 • hodnota osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • náhrady cestovných výdavkov za pracovné cesty
 • pôžičky
 • výhry alebo ceny v súťažiach do sumy 165,97  eur
 • cena nealkoholických nápojov pre zamestnancov na pracovisku
 • hodnota stravy v nepeňažnej forme
 • príjem z predaja podielového listu do výšky aktuálnej ceny v deň predaja
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po piatich rokoch odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti
 • príjem z predaja nehnuteľnosti len po piatich rokoch odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti

Ako vypĺňať daňové priznania k dani z príjmov na 123 Podnikanie

]]>
http://www.123podnikanie.sk/dane-a-odvody/ako-vyplnat-danove-priznania-k-dani-z-prijmov/feed/ 3 1051
Zmeny v živnosti – zmeny sídla, predmetu činnosti a iné zmeny http://www.123podnikanie.sk/zivnostnici/zmeny-v-zivnosti-zmeny-sidla-predmetu-cinnosti-a-ine-zmeny/ http://www.123podnikanie.sk/zivnostnici/zmeny-v-zivnosti-zmeny-sidla-predmetu-cinnosti-a-ine-zmeny/#respond Wed, 13 Jun 2012 15:13:13 +0000 http://www.123podnikanie.sk/?p=549 Podnikanie je veľmi nestále činnosť, ktorú charakterizuje množstvo zmien. Najčastejšie sa menia rôzne údaje, s ktorými sa spoločnosť zakladá. Zmena sídla spoločnosti či zmena v živnostenskom registri môže nechať podnikateľa nepripraveného. V nasledujúcom  texte sa však dozviete všetko potrebné, aby ste sa takejto … Pokračovať v čítaní

Zmeny v živnosti – zmeny sídla, predmetu činnosti a iné zmeny na 123 Podnikanie

]]>
Podnikanie je veľmi nestále činnosť, ktorú charakterizuje množstvo zmien. Najčastejšie sa menia rôzne údaje, s ktorými sa spoločnosť zakladá. Zmena sídla spoločnosti či zmena v živnostenskom registri môže nechať podnikateľa nepripraveného. V nasledujúcom  texte sa však dozviete všetko potrebné, aby ste sa takejto situácii vyhli.

Zmena sídla živnosti, predmetu živnosti a iné zmeny živností je potrebné nahlásiť na živnostenský úrad najneskôr 15 po samotných zmenách. Túto zmenu je potrebné na príslušnom živnostenskom úrade  v najlepšom prípade písomnou formou.

V prípade, ak sa jedná o zmenu koncesie, respektíve druhu živnosti, je potrebné nahlásiť novú živnosť. V tomto prípade sa tak nejedná o zmenu, ale vznik novej živnosti a pravidlá sú rovnaké ako pri vznikajúcej spoločnosti.

Pri zmenách v živnosti sa na živnostenskom úrade hradí príslušný správny poplatok. Zmena v živnostenskom registri následne prebehne automaticky. Zmena v živnostenskom liste bude vykonaná okamžite samotných živnostenským úradom.

Zmeny sídla spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti

Pri väčších spoločnostiach sú akékoľvek zmeny sídla, názvu či iných parametrov spoločnosti omnoho zložitejšie. Dôvodom je najmä, že tieto spoločnosti majú zložitejšiu organizačnú štruktúru, cez ktorú musia prípadné rozhodnutia o zmenách prejsť.

Zmena sa najskôr oznamuje obchodnému registru, kde je potrebné predložiť spravidla nasledujúce dokumenty:

 • zápisnicu z valného zhromaždenia
 • nájomná zmluva, zmluva o podnájme alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti
 • návrh na zápis zmeny sídla spoločnosti do OR

Zmena sídla spoločnosti sa označuje ako zmena konštitutívna. To znamená, že  je právoplatná až zápisom zmeny do obchodného registra. Pokiaľ sa  uskutoční valné zhromaždenie, ale napríklad z nejakého  dôvodu formálnej chyby a inej chyby samotný Obchodný register zmenu sídla spoločnosti nezapíše, táto zmena nie je platná.

Pri zápise do obchodného registra je potrebné počítať aj s týmito nákladmi:

 • správny poplatok Živnostenskému úradu vo výške 3 €
 • notárske poplatky za osvedčenie pravosti podpisov od 10 €
 • správny poplatok za vydanie LV 8 €
 • súdny poplatok za zápis do Obchodného registra vo výške 66 €

Zmeny v živnosti – zmeny sídla, predmetu činnosti a iné zmeny na 123 Podnikanie

]]>
http://www.123podnikanie.sk/zivnostnici/zmeny-v-zivnosti-zmeny-sidla-predmetu-cinnosti-a-ine-zmeny/feed/ 0 549
Daň z motorového vozidla http://www.123podnikanie.sk/dane-a-odvody/dan-z-motoroveho-vozidla/ http://www.123podnikanie.sk/dane-a-odvody/dan-z-motoroveho-vozidla/#comments Wed, 13 Jun 2012 11:54:48 +0000 http://www.123podnikanie.sk/?p=1053 S podnikaním nie sú spojené iba priamy a nepriame dane. Do činenia majú podnikatelia aj miestnymi daňami, kam patrí aj daň z motorových vozidiel. Motorové vozidlo je zdaňované v prípade, že je využívané na podnikateľské účely. V opačnom prípade zdaňované nie je. Daň z motorového vozidla … Pokračovať v čítaní

Daň z motorového vozidla na 123 Podnikanie

]]>
S podnikaním nie sú spojené iba priamy a nepriame dane. Do činenia majú podnikatelia aj miestnymi daňami, kam patrí aj daň z motorových vozidiel. Motorové vozidlo je zdaňované v prípade, že je využívané na podnikateľské účely.
V opačnom prípade zdaňované nie je. Daň z motorového vozidla je vyberaná na základe zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zákon smeruje peniaze vybrané touto daňou do Vyšších územných celkov. Každý daňovník musí podať v januári daňové priznanie, kde odvedie daň z motorového vozidla.

Daň z motorových vozidiel 2011 a daň z motorových vozidiel 2012 sa líši. V nasledujúcom texte sa pozrieme na problematiku trochu podrobnejšie.

Predmet dane z motorových vozidiel

Predmetom dane z motorových vozidiel sú všetky  motorové vozidlá a prípojné vozidlá kategórií M, N a O, ktoré sú používané na území Slovenska za účelom podnikania alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.

Vymedzenie daňovníka

Za daňovníka sa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

 • je zapísaná v dokladoch vozidla
 • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
 • zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancom za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec
 • stála prevádzkareň osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí

Základ a sadzba dane

Základ a sadzba dane je určený na základe zdvihového objemu automobilu v cm?. V prípade nákladných automobilov sa dane určujú na základne hmotnosti náprav.

Presnejšie – sadzba dane z motorového vozidla sa určuje:

 • Pre osobný automobil podľa zdvihového objemu motora zobrazené v cm?, ktorý je uvedený v technickom preukaze vozidla.
 • úžitkové vozidlo a autobus podľa hmotnosti a počtu náprav, ktoré sú  uvedené v technických dokladoch vozidla, údajne sú spracované osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo
 • vozidlo používané v rámci nákladnej dopravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav, ktoré sa uvádzajú v technických v dokladoch vozidla, údaje sú zobrazované osobitne pre ťahač a osobitne pre samotný náves; vozidlo sa zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla

Tip: Kliknite si, ak potrebujete rýchlu pôžičku na auto

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom použitia automobilu na podnikanie.  Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, kedy bol automobil použitý na účely podnikania.

1.12.2012 však príde k zmene, keďže začne platiť novela zákona, ktorým sa daň z motorového vozidla riadi.  Takto príde k zániku povinnosti  platiť daň za vozidlo ku dňu posledného použitia vozidla. Každý daňovník je povinný oznámiť príslušnému daňovému úradu vzniká alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dňoch od vzniku alebo zániku tejto povinnosti.

Novela, ktorá príde do platnosti prvého decembra 2012 vypustí nutnosť ohlasovať vznik daňovej povinnosti. Ohlasovať však naďalej bude nutné zánik daňovej povinnosti.

Každý daňovník je zo zákona povinný podávať daňové priznanie do 31. januára. Výška dane z motorových vozidiel je určovaná Vyššími územnými celkami miestnymi nariadeniami.

Preddavky na daň z motorových vozidiel a ich účtovanie

Každý daňovník, ktoré predpokladaná výška daňových záväzkov bude od 660 eur do 8 292 eur je povinný platiť štvrťročné preddavky dane z motorových vozidiel, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane.

Pri daňovníkoch, ktorých predpokladaná daňová povinnosť bude vyššia ako 8292 eur, je povinný platiť mesačné preddavky, ktorých výška je rovná jednej dvanástine predpokladanej daňovej povinnosti.

Cestná daň

Daň z motorových vozidiel je niekedy nazývaná aj cestná daň, hoci za správne označenie môžeme považovať iba Daň z motorových vozidiel.

Daň z motorového vozidla na 123 Podnikanie

]]>
http://www.123podnikanie.sk/dane-a-odvody/dan-z-motoroveho-vozidla/feed/ 3 1053
Podpora pre farmárov http://www.123podnikanie.sk/podpora-podnikania/podpora-pre-farmarov/ http://www.123podnikanie.sk/podpora-podnikania/podpora-pre-farmarov/#respond Wed, 13 Jun 2012 11:02:12 +0000 http://www.123podnikanie.sk/?p=1063 Poľnohospodárstvo je veľmi ošemetnou časťou spoločnej európskej politiky. Poľnohospodárstvo a podpora farmárov je veľmi citlivou domácou politickou záležitosťou. Podpora vidieka patrí k významným nástrojom vlád pri nastoľovaní sociálneho zmieru. Efekt však v konečnom dôsledku nie je vždy úplne želaný. Financovanie poľnohospodárstva z európskeho rozpočtu … Pokračovať v čítaní

Podpora pre farmárov na 123 Podnikanie

]]>
Poľnohospodárstvo je veľmi ošemetnou časťou spoločnej európskej politiky. Poľnohospodárstvo a podpora farmárov je veľmi citlivou domácou politickou záležitosťou. Podpora vidieka patrí k významným nástrojom vlád pri nastoľovaní sociálneho zmieru. Efekt však v konečnom dôsledku nie je vždy úplne želaný.

Financovanie poľnohospodárstva z európskeho rozpočtu

Vo všeobecnosti panuje medzi ekonómami názor, že priame dotácie do poľnohospodárstva by sa mali znižovať. Teória však aj tu naráža na realitu, kedy najmä tradičné poľnohospodárske krajiny tvrdo atakujú akékoľvek snahy znižovať rozpočet pre poľnohospodárov. Na jednej strane stojí Francúzsku a Španielsko s bohatým poľnohospodárskym sektorom a na druhej strane napríklad Veľká Británia, ktorú rozhodne nepatrí ku krajinám poľnohospodárskeho charakteru.

Slovenských farmárov tieto politické súboje samozrejme takisto zaujímajú. Na rozdiel od napríklad ich nemeckých kolegov, slovenskí farmári dostávajú z Európskej Únie oveľa menej peňazí. Slovenská vláda sa však snaží tento hendikep odstrániť a dorovnávať priame platby poľnohospodárom.

Farmári môžu využívať aj rôzne ďalšie dotačné programy Európskej Únie. Eurofondy vytvárajú množstvo príležitostí pre slovenských farmárov. Jedným z rozmerov spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej Únie je aj ochrana životného prostredia. Bez ekologického pohľadu nie je možné pochopiť európsku poľnohospodársku politiku. EÚ sa platí poľnohospodárom aj za neobrábanie určitých častí pôdy.

Kritika dotačnej politiky EÚ – kritika podpory farmárov

Dotačný systém Európskej Únie v oblasti poľnohospodárstva vytvára množstvo absurdných situácií. Jedným z nich je aj čiastočná likvidácia slovenských farmárov. Slovenské podniky by mali mať výhodu oproti nemeckým najmä pre nižšie mzdy a nižšie daňové zaťaženie na Slovensku. Potravinárske výrobky z Nemecka sú však často lacnejšie ako slovenské. Príčinou sú vyššie dotácie nemeckým producentom. Takto sa na Slovensko napríklad dovážajú nemecké yogurty, ktoré likvidujú domácich výrobcov.

Podpora pre farmárov na 123 Podnikanie

]]>
http://www.123podnikanie.sk/podpora-podnikania/podpora-pre-farmarov/feed/ 0 1063
Ostatné remeselné živnosti http://www.123podnikanie.sk/remeselne-zivnosti/ostatn-remeseln-ivnosti/ http://www.123podnikanie.sk/remeselne-zivnosti/ostatn-remeseln-ivnosti/#respond Wed, 13 Jun 2012 10:53:34 +0000 http://www.123podnikanie.sk/?p=539 Živnostenský zákon rozoznáva tri druhy živností: remeselné, viazané a voľné. V nasledujúcom texte sa zameriame na ostatné remeselné živnosti, ako ich môžeme nájsť v prílohe č. 1 Živnostenského zákona. Remeselné živnosti sú charakterizované tým, že na ich vykonávanie je potrebné predložiť potvrdenie o adekvátnom … Pokračovať v čítaní

Ostatné remeselné živnosti na 123 Podnikanie

]]>
Živnostenský zákon rozoznáva tri druhy živností: remeselné, viazané a voľné. V nasledujúcom texte sa zameriame na ostatné remeselné živnosti, ako ich môžeme nájsť v prílohe č. 1 Živnostenského zákona.

Remeselné živnosti sú charakterizované tým, že na ich vykonávanie je potrebné predložiť potvrdenie o adekvátnom vzdelaní. Toto je presný opak voľných živností, ktoré je možné vykonávať iba po obyčajnom ohlásení, bez potreby mať akékoľvek špecifické vzdelanie.

V nasledujúcom texte sa pozrieme na obsahové vymedzenie jednotlivých remeselných živností, ktoré sú charakterizované ako ostatné. V texte sa pokúsime aj vymedziť živnosti, ktoré nepatria do remeselných živností, a je možné ich teda vykonávať v rámci voľných živností.

Pánske, dámske a detské kaderníctvo

V rámci remeselnej živnosti kaderníctvo možno vykonávať nasledujúce činnosti:

 • zahusťovanie a predlžovanie vlasov
 • tvorba módnych strihov a účesov
 • aplikácie schválených kozmetických prípravkov, slúžiacich k regenerácii vlasov
 • úprava a strihanie brady a fúzov
 • vykonávanie rôznych druhov masáže vlasovej pokožky
 • holenie, farbenie a úprava obočí
 • vykonávanie úpravy pánskych, dámskych a detských vlasov strihaním

Nie všetky činnosti spojené s vlasmi však patria medzi remeselné živnosti. Nasledujúce činnosti je možné vykonávať v rámci voľných živností, teda nie je potrebné dokladovať žiadnu odbornú spôsobilosť:

 • úprava vlasov zapletaním
 • navrhovanie účesu podľa schematického zobrazenia pomocou výpočtovej techniky
 • zhotovovanie  príčeskov, parochní

Kozmetické služby

V rámci remeselnej živnosti kozmetické služby je možné vykonávať aj tieto činnosti:

 • základné činnosti vedúce k regeneračným a skrášľovacím účinkom pleti pôsobením škály postupov na pleť, ošetrovanie pleti
 • predlžovanie rias
 • poradenstvo, týkajúce sa kozmetického ošetrovania pleti
 • vykonanie masáže (tváre, krku, dekoltu) okrem očnej gule
 • naparovanie
 • depilácia a epilácia (miestna, plošná)
 • odborné úkony na mihalniciach a obočí
 • kyslíkové osvieženie pleti
 • hlboké čistenie
 • zhotovenie pleťových masiek
 • povrchové ošetrenie pleti

Nie všetky skrášľovacie procedúry a činnosti spojené s pleťou patria medzi remeselné živnosti. Nasledujúce činnosti je možné vykonávať v rámci rozsahu voľných živností, a teda nie je potrebné predkladať akékoľvek odborné osvedčenie či diplomy:

 • nástrekové opaľovanie tela
 • koloristické a vizážistické služby bez zásahu do integrity ľudského tela
 • piercing
 • permanentný make-up
 • ozdobné tetovanie
 • ozdobná maľba tela – bodypating
 • manikúra a aplikácia  a modelovanie umelých nechtov
 • denné, večerné líčenie, líčenie pre modeling

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

Remeselná živnosť pohostinská činnosť zahŕňa nasledujúce aktivity:

 • príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa predávajú na priamu konzumáciu priamo na mieste výroby, v prevádzkarni, v ktorej sú predávané (nepatrí sem: podávanie raňajok hosťom ubytovaných v ostatných kategóriách ubytovacích zariadení).

V rámci voľných živností (nie je potrebné žiadne osvedčenie o spôsobilosti či výučný list/diplom) je možné vykonávať nasledujúce činnosti:

 • príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
 • výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom
 • príprava a predaj základných druhov kokteilov a miešaných nápojov
 • výroba výrobkov studenej kuchyne

Čistenie a kontrola komínov

V rámci remeselnej živnosti čistenie a kontrola komínov možno vykonávať aj tieto činnosti:

 • navrhovanie a realizácia zariadení na zlepšenie komínového ťahu
 • montáž a demontáž stavebných keramických a kovových komínov a komínových systémov
 • vložkovanie komínov
 • základné šamotárske práce pri opravách komínov
 • vykonávanie drobných opráv komínov
 • čistenie technologických spotrebičov
 • čistenie a kontrola komínových ťahov kotlov na pevné, kvapalné a plynné palivo
 • čistenie, kontrola komínov a spotrebičov palív

Manikúra-pedikúra

V rámci remeselnej živnosti manikúra-pedikúra možno vykonávať aj nasledujúce činnosti:

 • lepenie, zdobenie a maľovanie nechtov s použitím rôznych techník nechtového dizajnu
 • masáže horných a dolných končatín
 • poradenstvo, týkajúce sa manikúry a pedikúry
 • dodržiavanie hygienických predpisov pre prevádzku manikúry a pedikúry vrátane údržby a sterilizácii nástrojov
 • aplikovanie správnych technologických postupov pri ich ošetrovaní, pri depilácii, epilácií a používaní profesionálnych pomôcok v manikúre a pedikúre
 • odborné a kvalifikované posúdenie horných a dolných končatín
 • vykonávanie manikérskych a pedikérskych služieb

Ostatné remeselné živnosti na 123 Podnikanie

]]>
http://www.123podnikanie.sk/remeselne-zivnosti/ostatn-remeseln-ivnosti/feed/ 0 539