Podpora pre farmárov

Poľnohospodárstvo je veľmi ošemetnou časťou spoločnej európskej politiky. Poľnohospodárstvo a podpora farmárov je veľmi citlivou domácou politickou záležitosťou. Podpora vidieka patrí k významným nástrojom vlád pri nastoľovaní sociálneho zmieru. Efekt však v konečnom dôsledku nie je vždy úplne želaný. Pokračovať v čítaní

Ako a kde získať najvýhodnejší úver na financovanie svojho podnikania

Začiatok podnikania rozhodne nie je jednoduchý. Najkritickejším miestom podnikania v jeho rannom štádiu je financovanie. Iba veľmi málo podnikateľských činností nevyžaduje základný kapitál. Väčšinou je potrebné mať pri sebe aspoň niekoľko tisíc eur. Okrem začiatkov podnikania firmy potrebujú peniaze aj na svoj rozvoj. Nie vždy si môžu dovoliť financovať svoj rozvoj či expanziu z vlastných zdrojov. A ak áno, tak sú takéto zdroje väčšinou nedostatočné. Pokračovať v čítaní

Ako financovať svoje podnikanie

Začiatky podnikanie bývajú väčšinou zložité a problematické. Toto aj dôvod, prečo sa do biznisu väčšina ľudí nikdy nepustí. Strach a obavy zo zlyhania sú nepríjemné. Ľudia majú radi istoty a väčšinou sú pre ne ochotné spraviť veľmi veľa. Pravé podnikanie vždy so sebou nesie riziko – riziko neúspechu a straty peňazí. Pokračovať v čítaní