Auto používané na podnikateľské účely

Automobil je v dnešnej dobe pri podnikaní takmer nevyhnutnosťou. Podnikanie je okrem iného aj o účtovaní, a tak vlastníctvo a využívanie automobilu je potrebné zvážiť najmä z tohto pohľadu. Automobil je obchodný majetok firmy, ktorá ho môže odpisovať, a tak znižovať svoje daňové zaťaženie.

Firmy môžu využívať aj súkromné vozidlo na podnikateľské účely. Firemné vozidlo a súkromné vozidlo sú z pohľadu zákona vnímané trochu odlišne. V nasledujúcom texte sa na to pozrieme trochu podrobnejšie.

Firemné vozidlo

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne využívať auto výhradne na podnikateľské účely, je dobré ho mať aj napísané na firmu. To znamená, že ho musí prihlásiť na daňový úrad. Tomuto však musí predchádzať vpísanie firmy do technického preukazu vozidla, ktorý musí obsahovať všetko potrebné – IČO, názov firmy atď. Na Daňový úrad je potrebné doniesť aj vyplnené nasledovné tlačivo: Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.

Podnikateľ musí vozidlo nahlásiť na Daňový úrad najneskôr 30 dní po začatí jeho používania.

K firemnému vozidlu patria aj nasledovné veci:

  • ročné odpisy majetku
  • povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie
  • technická a emisná kontrola vozidla
  • daň z motorových vozidiel

Súkromný automobil

Súkromný automobil nepatrí medzi hmotný majetok firmy. Prenajatý alebo požičaný automobil takisto nepatrí do tejto kategórie. Postup pri súkromnou automobile je veľmi podobný ako v prípade firemného. Takisto ho musí podnikateľ nahlásiť do 30 dní na Daňovom úrade od začiatku jeho používania. Takto sa stáva platcom dane z motorového vozidla.

Má však právo vo svojom účtovníctve využívať na strane výdavkov:

  • daň z motorového vozidla
  • náhradu za každý  najazdený kilometer 0,183 €
  • podnikateľ si musí viesť evidenciu jázd
Zaujíma vás: súkromné auto na firemné účely, súkromné vozidlo na podnikateľské účely, auto používané na podnikanie, auto napisane na firmu, sukromne auto na podnikanie,

Pridaj komentár