Zmeny v živnosti – zmeny sídla, predmetu činnosti a iné zmeny

Podnikanie je veľmi nestále činnosť, ktorú charakterizuje množstvo zmien. Najčastejšie sa menia rôzne údaje, s ktorými sa spoločnosť zakladá. Zmena sídla spoločnosti či zmena v živnostenskom registri môže nechať podnikateľa nepripraveného. V nasledujúcom  texte sa však dozviete všetko potrebné, aby ste sa takejto situácii vyhli. Pokračovať v čítaní

Živnosť popri zamestnaní

Len málo podnikateľov začína s podnikaním od začiatku hneď naplno. Áno, samozrejme, že je možné dať výpoveď a venovať sa podnikaniu naplno. Možno je to aj z pohľadu šancí na úspech lepšie, čo však ľudí zaujíma viac, je to, ako to dopadne, keď sa podnikanie nevydarí. Ak firma padne, človek zostane bez príjmu, bez zamestnania. V súčasnej ťažkej ekonomickej situácii je takýto scenár viac ako pravdepodobný. Pokračovať v čítaní

Druhy živnosti

Slovenský živnostenský zákon rozoznáva tri druhy živností. Každý začínajúci podnikateľ by mal začať práve zistením, do ktorej kategórie jeho budúca podnikateľská činnosť spadá. Toto do veľkej miery ovplyvňuje získanie živnosti v danom odbore, teda povolenie podnikať v hlavnom predmete činnosti. Pokračovať v čítaní

Podnikanie na živnosť

Na Slovensku môžete začať podnikať hneď niekoľkými formami. Nie len u nás, ale aj vo väčšine ostatných európskych krajín platí, že najviac rozšírenou formou podnikania je spoločnosť s ručením obmedzeným a podnikanie na živnosť. Právna forma podnikania- spoločnosť s ručením obmedzeným- má hneď viacero výhod, no pre niektorých začínajúcich podnikateľov aj nevýhody. Jednou z nich je aj nutnosť základného kapitálu a komplikovanejšia forma založenia. Pokračovať v čítaní