Ako a komu venovať 2% z dane

Vláda Slovenskej republiky už pred časom umožnila ľuďom a firmám venovať 2 percentá z daní mimovládnym organizáciám. Nie je to veľa, ale určite to pomáha v činnosti mimovládnemu sektoru. Mnohí ľudia však veľmi nevedia, ako a kde venovať svoje 2 % z dane. Pozrime sa na tento problém podrobnejšie. V nasledujúcom texte si vysvetlíme, ako majú postupovať jednotliví zamestnanci a firmy.

Zamestnanci, za ktorých robí daňové zúčtovanie zamestnávateľ

V prvom rade je potrebné si od zamestnávateľa vypýtať potvrdené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmom zo závislej činnosti. Ďalej je potrebné vyplniť Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane s príjmov fyzických osôb. Obe vyplnené tlačivá je potrebné poslať na Daňový úrad, vždy do konca apríla daného roka. Daňové úrady majú povinnosť previesť tieto 2 % na účet príjemcu do 90 dní.

Zamestnanci a živnostníci, ktorí si podávajú daňové priznanie za seba

Začnite tým, že si vypočítate 2 % z dane pre fyzické osoby. V daňovom priznaní nájdete dve kolónky pre priznanie 2 % daní. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v riadnom termíne – teda do konca marca. Aj tu majú daňové úrady povinnosť previesť peniaze na príjemcu do 90 dní. Okrem daňového priznania nepodávate žiadne iné tlačivo.

Právnické osoby

Postup je veľmi podobný ako pri živnostníkov. Výšku dane je potrebné si vypočítať a následne vyplniť 3 kolónky v daňovom priznaní. Pokiaľ máte záujem o poskytnutie finančných prostriedkov pre viac ako 3 subjekty, je potrebné k daňovému priznaniu priložiť ďalší list. Ďalej treba daňové priznanie doručiť v zákonnej lehote. Nie je potrebné vypĺňať žiadne ďalšie tlačivá.

Komu venovať 2 % z daní?

Dve percentá možno venovať akejkoľvek neziskovej organizácii. Využiť môžete aj vyhľadávač neziskových organizácií zriadený presne k tomuto účelu – Dvepercenta.sk.