Možnosti dobrovoľného sociálneho poistenia

Sociálny systém Slovenskej republiky je komplikovaný systém, ktorý má množstvo dier. Kto sa v ňom vyzná môže získať zo štátnej pokladne ďaleko viac, ako ten, čo sa o tom nezaujíma. Sociálne poistenie si platí každý v minimálnej výške. Pri mnohých poistencoch toto poistenie odvádza štát. Okrem sociálneho poistenia poznáme aj nemocenské a dôchodkové poistenie. A samozrejme aj poistenie v nezamestnanosti. Odvody do sociálnej poisťovne sú na Slovensku veľmi vysoké, a tak sa ich plateniu ľudia snažia vyhýbať. Jednoduché to majú najmä živnostníci a iný podnikatelia.

Platenie nízky odvodov sa vypomstí hneď v tom momente, ak človek požiada o sociálne dávky. Príkladom je napríklad materská dovolenka, pri ktorej matky dostávajú materské, ktoré sa rovná 65 % vymeriavacieho základu.

Možnosti dobrovoľného poistenia

Matky si pod dlhú dobu mohli zvýšiť výšku materského príspevku tým, že si po nejakú dobu platili dobrovoľné poistenie. Toto sa im z finančného hľadiska jednoducho oplatilo. Po necelý rok platili dobrovoľné poistenie, ktoré sa im potom bohato vrátilo v podobe vyššieho materského príspevku.

Štát si tohto samozrejme všimol. Aj sociálna poisťovňa, napriek tomu, že je štátna, sa musí snažiť zabrániť zneužívaniu. Keby bola Sociálna poisťovňa súkromnou firmou, tak by vďaka takýmto chybám už dávno skrachovala.

Stav dobrovoľného sociálneho poistenia v roku 2012

Pôvodne vláda zamýšľala dobrovoľné sociálne poistenie zrušiť úplne. Toto však neprešlo. Došlo však výrazným úpravám. Dnes už nie je možné si platiť jednotlivé poistenia. Dobrovoľné poistenie je dostupné iba v balíčku – teda nemocenské, sociálne a dôchodkové dokopy. Percento dobrovoľných odvodov sa v roku 2012 takisto zvyšuje – z pôvodných 4,4 % na 35,15 %. Takto sa inštitút dobrovoľného poistenia stáva oveľa náročnejším na zneužitie.