Odvody SZČO – živnostníka do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Samostatne zárobkovo činné osoby – SZČO, živnostníci, majú najväčší problém s plateným odvodov. Odvody do sociálnej, zdravotnej poisťovne sú príliš vysoké, aby unikli pozornosti živnostníkov. Živnosť umožňuje minimalizovať platbu odvodov. Preto štát uplatňuje minimálne odvody, ktoré živnostník zaplatí bez ohľadu na to, či je v zisku, alebo strate. Vymeriavací základ sa však postupne zvyšuje, takto sa stalo aj tento rok. Vyšší vymeriavací základ sa premieta aj do vyšších minimálnych odvodov. Poďme sa však pozrieť na odvody trochu podrobnejšie.

Sociálne odvody

Starobné poistenie je v súčasnosti na úrovni 18 % hrubej mzdy. Z týchto 18 % ide polovica (9 percent) do prvého piliera a druhá do druhého piliara. Minimálny vymeriavací základ je 339,89, maximálny 1076 €.

Ďalšou významnou položkou v odvodoch je invalidné poistenie. Tu platí živnostník 6 % zo svojho vymeriavacieho základu. Minimálny a maximálny vymeriavací základ je rovnaký ako pri dôchodkovom poistení.
Rezervný fond – 4,75 %. Minimálny vymeriavací základ je 319 €.
Nemocenské – 4,40 %. Minimálny vymeriavací základ je 339,89 €.
Poistenie v nezamestnanosti (ktoré je dobrovoľné) je 2 %.
Živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne na úrovni 14 %. Minimálny vymeriavací základ je 339,89 €. Maximálny vymeriavací základ je 2307 eur.

Celkové odvody živnostníka

Živnostník tak zaplatí až 47,15 % z vymeriavacieho základu. Minimálne odvody SZČO sú tak 160,24 €, maximálne odvody SZČO 1258,08 €.
Do Sociálnej poisťovne má povinnosť sa prihlásiť každý, kto zarobí za daňový rok viac ako 4 078,68 €. Ide o 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Ako je možné veľmi dobre na týchto číslach vidieť, odvody sú veľmi nepríjemné. Sociálne a zdravotné odvody zožerú zo zisku živnostníkovi takmer polovicu. A to sme sa ešte nedostali k priamym daniam a samozrejme ani k dani z pridanej hodnoty.