Podnikanie a odvody

Každý podnikateľ sa snaží o čo najväčšiu prosperitu svojho podnikania a o pokiaľ možno najvyššiu ziskovosť. Odvody, ktoré za seba a svojich zamestnancov musí podnikateľ platiť, sú často veľkou záťažou a tŕňom v oku hlavne u malých živnostníkov alebo iných drobných podnikateľov. Podnikanie a odvody je ale téma, o ktorú sa každý podnikateľ chce či nechce, musí zaujímať.

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne sú pre podnikateľa záťažou a mnohí sa isto pýtajú, či je nutné tieto odvody platiť. Stretávame sa s neustálymi snahami o zvyšovanie odvodov do štátu, pretože systém trpí vo všeobecnosti nedostatkom financií. Akákoľvek suma navyše ale vzbudzuje u podnikateľov nevôľu. Napriek tomu majú odvody svoje opodstatnenie.

Občan si musí uvedomiť, že počas svojho produktívneho obdobia zárobkovou činnosťou získava prostriedky na svoje živobytie, no raz bude musieť odísť do dôchodku alebo sa mu stane úraz a v práci nebude môcť ďalej pokračovať. Z tohto dôvodu každý zárobkovo činný má povinnosť odvádzať určité prostriedky do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Problematiku odvodov definujú zákony 580/2004 o zdravotnom poistení a zákon 461/2003 o sociálnom poistení vo svojich neskorších úpravách. Podľa zákona o sociálnom poistení ma povinnosť odvodov na nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorej výnos za posledné obdobie bol vyšší ako 12 násobok vymeriavacieho základu.

Osoba, ktorá začala činnosť v priebehu kalendárneho roka a za minulé obdobie nevykazovala príjem a teda nemôže tento príjem preukázať Sociálnej povinnosti, nie je povinná sa v pobočke poisťovne hlásiť.

Podnikanie odvody

Odvody do sociálnej poisťovne

Výška minimálnej mzdy je od 1.1.2011 1,822 eur za hodinu alebo 317 eur v prípade mesačnej mzdy.

Odvody poistného sa vyrátavajú z vymeriavacieho základu a tento je najmenej vo výške minimálnej mzdy.

  • nemocenské 4,4% – 13 eur
  • dôchodkové 18% – 53,10 eur
  • invalidné 6% –  17,70 eur
  • rezervný fond solidarity 2% –  5,90 eur

Novinkou je, že SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) od roku 2011 nemá povinnosť zaniesť do Sociálnej poisťovne výpis z daňového priznania. Táto povinnosť podnikateľom odpadá a o doručenie výpisu sa postará príslušný daňový úrad.