Spotrebitelia a poľnohospodári požadujú udržateľnejšiu výrobu potravín v Európe

corteva

Nový výskum Corteva Agriscience a FT odhalil, že spotrebitelia sú pripravení prijať v poľnohospodárstve technológie 

Ženeva – Podľa nových výskumov európski spotrebitelia a poľnohospodári vnímajú udržateľnosť ako najvyššiu prioritu a sú otvorení inovatívnym technológiám, ktoré by mohli produkovať výživnejšie potraviny.

Štúdiu o udržateľných potravinových systémoch v Európe zadala Corteva Agriscience sa uskutočnila ju spoločnosť Longitude zo skupiny Financial Times.

Podľa nej viac ako dve tretiny opýtaných poľnohospodárov plánujú v najbližších piatich rokoch používať produkty pochádzajúce z nových techník šľachtenia rastlín, pričom viac ako polovica spotrebiteľov je pripravená túto technológiu prijať.

Výskum je založený na dvoch prieskumoch, do ktorých bolo zapojených 600 vlastníkov a manažérov fariem vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Rumunsku, Veľkej Británii a na Ukrajine a 2 500 spotrebiteľov vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve a na Ukrajine.

Tiež sa v ňom uvádza, že pri nákupe udržateľne vyrábaných potravín sa spotrebitelia najviac zaujímajú o znižovanie odpadu, podporu drobných poľnohospodárov a obmedzenie množstva použitých syntetických výrobkov na ochranu rastlín. Zdôrazňuje tiež výzvy, ktorým čelia poľnohospodári pri zavádzaní udržateľnejších postupov – najmä finančné straty, ktoré im vznikajú.

Štúdia inde zase ukazuje, že viac ako štvrtina poľnohospodárov považuje spotrebiteľské požiadavky za najväčšiu výzvu do najbližšej budúcnosti, pričom sa domnievajú, že sú rovnako dôležité ako tlak škodcov. Tiež berú na vedomie, že spoločnosť je otvorená novým technikám šľachtenia rastlín, ako je napríklad CRISPR-Cas / genová editácia, pričom takmer 9 z 10 z nich verí, že by spotrebitelia zaplatili viac za tovary vyrobené pomocou týchto metód.

Igor Teslenko, prezident Corteva Agriscience, Europe, uviedol: „Táto štúdia ukazuje, že v Európe je skutočne potrebná udržateľnejšia výroba potravín. Corteva Agriscience má dobrú pozíciu na podporu obojsmerných rozhovorov týkajúcich sa trvalo udržateľného poľnohospodárstva – prináša nielen pohľad spotrebiteľa poľnohospodárovi ale aj hlas poľnohospodára spotrebiteľovi.

„Je tiež skvelé vidieť, že spotrebitelia a poľnohospodári sú pripravení prijať nové techniky šľachtenia rastlín, čo prináša úžasný potenciál pestovať výživnejšie potraviny, ktoré môžu obohatiť život výrobcov aj spotrebiteľov. Spotrebitelia sú pripravení platiť za potraviny vyrobené trvalo udržateľným spôsobom a teraz je na všetkých zainteresovaných stranách – vrátane priemyslu – aby zintenzívnili a preukázali svoju podporu.“

„Corteva Agriscience verí v to, že spotrebiteľa a poľnohospodára postavíme do centra všetkého, čo robíme. Preto neustále inovujeme, aby sme formovali produktové portfólio budúcnosti. Poskytovaním integrovaných riešení, ktoré kombinujú osivá, osivové technológie, agronomické poradenstvo a digitálne riešenia s produktmi na ochranu plodín, ktoré majú priaznivejší environmentálny profil, umožňujeme našim zákazníkom, aby boli produktívnejší a zároveň stále vyrábali dostatočné množstvo zdravých potravín pre rastúcu populáciu,“ uzavrel Igor Teslenko.

Corteva Agriscience sa zaväzuje nasledovať všetky kľúčové zistenia výskumu, aby prispela k udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu a zlepšila životy budúcich generácií.

O Corteva Agriscience

Corteva Agriscience je verejne obchodovaná globálna poľnohospodárska spoločnosť, ktorá poskytuje poľnohospodárom po celom svete najkompletnejšie portfólio v tomto odvetví – vrátane vyváženej a rozmanitej zmesi osív, ochrany plodín a digitálnych riešení zameraných na maximalizáciu produktivity s cieľom zvýšiť výnos a ziskovosť. Vďaka niektorým z najuznávanejších značiek v poľnohospodárstve a špičkovému radu výrobkov a technológii, ktoré má dobrú pozíciu na podporu rastu, sa spoločnosť zaviazala spolupracovať so zúčastnenými stranami v celom potravinovom systéme, pretože plní svoj sľub obohatiť životy tých, ktorí vyrábajú a tých, ktorí konzumujú, zabezpečujúc pokrok pre budúce generácie. Spoločnosť Corteva Agriscience sa stala nezávislou spoločnosťou 1. júna 2019, a predtým bola Agriculture Division of DowDuPont. Viac informácii nájdete na www.corteva.com.

Sledujte Corteva Agriscience na FacebookInstagramLinkedInTwitter a YouTube.

[1] Kliknutím sem zobrazíte celú správu