Podnikanie v Litve

Najčastejšie formy pre podnikanie v Litve sú:

  • Samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Akciová spoločnosť

Pred začatím podnikania v Litve je nevyhnutná registrácia spoločnosti na Štátnom katastrálnom úrade a v registri podnikov.

Založenie podnikania potrvá zhruba jeden mesiac a je potrebné splniť nasledujúce body:

  • Uhradiť registračný poplatok a založiť účet pre uloženie minimálneho kapitálu.
  • Podnikateľ musí predložiť potvrdenie o dostupnosti týchto finančných zdrojov.
  • Overenie od notára – zakladateľskej zmluvy, stanov a registračnej žiadosti.
  • Registrácia do obchodného registra.
  • Otvorenie účtu za účelom obchodných transakcií.
  • Vyhotovenie pečiatky spoločnosti a registrácia na inšpektoráte práce.

 Minimálny kapitál pre podnikanie v Litve predstavuje pri spoločnosti s ručením obmedzeným 2896 eur a pri akciovej spoločnosti 43 443 eur.