Podnikanie v Nemecku

Po vstupe Slovenska do schengenského priestoru sa pre Slovákov, ako aj pre všetkých ostatných občanov Európskej únie, zaručovalo právo na voľný pohyb osôb, tovarov a služieb. Aj napriek tomuto právu, si Nemecko a Rakúsko vydobylo isté obmedzenia na ochranu svojho trhu a to hlavne v regulovaných profesiách akými bolo stavebníctvo, sociálne, bezpečnostné, záhradnícke a čistiace služby. V týchto odvetviach sa nevydávali povolenia na prácu alebo podnikanie takmer vôbec. Platnosť tejto regulácie ale skončila 1. mája 2011 a Slováci sa odteraz môžu uchádzať o príležitosti naplno.

Na pripravované zrušenie obmedzení sa nemecké a rakúske úrady pripravili vypracovaním informačných materiálov. Informácie a elektronické formuláre na vybavenie potrebných formalít nájdete na tejto stránke.

Podnikanie v Nemecku možno vykonávať aj na slovenskú živnosť. Živnosť v Nemecku budete potrebovať, ak sa v danom štáte zdržiavate viac ako 183 dní v roku.

Na stránkach NADSME nájdete informácie týkajúce sa príslušných úradov v danej krajine. Na ich stránkach si môžete živnosť v Nemecku registrovať aj elektronicky. Niektoré formality ale budete musieť vyriešiť až v mieste budúceho podnikania.