Podnikanie v Portugalsku

Medzi základné informácie potrebné pre podnikanie v Portugalsku patria právne formy podnikania v krajine a podmienky, za akých môžu byť realizované.

V Portugalsku sú najbežnejšie nasledujúce typy spoločností:

Spoločnosť s ručením obmedzeným – Lda. – pre založenie takejto spoločnosti je potrebný minimálny kapitál 5000 eur. Spoločnosť musí mať minimálne dvoch spoločníkov, pričom jeden z nich sa musí podieľať na vklade minimálne dvoma percentami.

Ak chcete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným ako jediný zakladateľ, v Portugalsku existuje právna forma nazývaná Individuálna spoločnosť, ktorá je obdobou spoločnosti s ručením obmedzeným s tým rozdielom, že sa nevyžaduje účasť dvoch zakladateľov. Ostatné podmienky založenia sú identické.

Akciovú spoločnosť – S.A. – môže založiť minimálne 5 akcionárov, prípadne dvaja, ak je jedným z akcionárov štát. Minimálny vstupný kapitál je 50 000 eur.

Čo potrebujete pre založenie firmy?

  • Ako prvé budete musieť uviesť meno spoločnosti a zadefinovať jej budúce aktivity.
  • Uvedenie dátumu založenia spoločnosti.
  • Notárom overený podpis verejnej listiny.
  • Deklarovať začatie činnosti a nevyhnutná je aj registrácia na daňovom úrade.
  • Registrácia v sociálnej poisťovni a v obchodnom registri.
  • Spoločnosť musíte zaregistrovať aj v Kancelárii pre obchod a hospodársku súťaž.

Zvyčajný čas potrebný na založenie spoločnosti je 23 dní, ale tento sa dá výrazne skrátiť využitím elektronických metód registrácie. Reálne náklady spojené so založením budú predstavovať sumu okolo 1000 – 1300 eur, vrátane právno-poradenských služieb.