Podnikanie v Rumunsku

Podnikanie v Rumunsku je upravované predovšetkým Obchodným zákonom. Na základe rumunskej legislatívy sa rozdeľuje štátna príslušnosť právnický osôb podľa miesta podnikania. Účasť zahraničného kapitálu v spoločnostiach pri ich zaraďovaní nezohráva rolu.

Najčastejšie sa vyskytujúce druhy podnikania v Rumunsku:

  • Spoločnosti s ručením obmedzeným (SRL) a akciové spoločnosti (SA) – kapitálové spoločnosti.
  • Obchodné zastupiteľstvá a pobočky.

Spoločnosti s ručením obmedzeným (SRL) – je, tak ako aj v iných krajinách, najčastejšou formou pre podnikanie v Rumunsku. To je spôsobené predovšetkým nižším administratívnymi a kapitálovými požiadavkami na založenie.

Spoločnosť môže mať 1-50 spoločníkov a zakladací kapitál musí byť minimálne 200 RON, pričom jednotlivé podiely nesmú byť nižšie ako 10 RON.

Akciová spoločnosť (SA) – pre založenie akciovky sú potrební aspoň dvaja spoločníci a minimálne základné imanie spoločnosti je stanovené na 90 000 RON, pričom 30% zo zakladacieho kapitálu musí byť splatený na účet pri registrácii. Zvyšná suma musí byť doplatená v lehote 12 mesiacov od zápisu spoločnosti do registra.

Aké sú požiadavky na firmy z EU, ktoré sa rozhodnú pre podnikanie v Rumunsku?

  • Podnikateľ musí spísať zakladateľskú listinu, stanovy a určiť členov povinných orgánov spoločnosti.
  • Pri akciovke musí zaplatiť 30% peňažného alebo 100% nepeňažného vkladu hneď na začiatku pri zápise do registra.
  • Podnikateľ bude potrebovať osvedčenie o registrácii.
  • Firma musí byť registrovaná na daňovom úrade a všetky pracovné zmluvy musia byť zaregistrované na Územnom inšpektoráte práce.