Podnikanie v Slovinsku

Podnikanie v Slovinsku a podmienky pre vykonávanie obchodných aktivít upravuje posledná novela Zákona o spoločnostiach z roku 2008.

V Slovinsku rozlišujeme 6 najrozšírenejších typov spoločností

  • Verejná obchodná spoločnosť (DNO)
  • Komanditná spoločnosť (k.o.)
  • Skryté partnerstvo (Tihi Družba)
  • Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným (doo)
  • Akciová spoločnosť (d.d.)
  • Partnerstvo limitované podľa podielu (KDD)

Minimálny základný kapitál pre začatie podnikania vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným je 7500 eur, pričom počet spoločníkov sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-50. Pre založenie akciovej spoločnosti je potrebný minimálny kapitál vo výške 25 000 eur.

Čo sa týka podnikania v Slovinsku na základe živnosti, v tomto prípade musí podnikateľ splniť nasledujúce požiadavky:

  • musí sa registrovať v Obchodnom registri
  • informácie o podniku musí poslať Správe daní a poplatkov
  • musí zažiadať o povinné zdravotné poistenie