Ako financovať svoje podnikanie

Začiatky podnikanie bývajú väčšinou zložité a problematické. Toto aj dôvod, prečo sa do biznisu väčšina ľudí nikdy nepustí. Strach a obavy zo zlyhania sú nepríjemné. Ľudia majú radi istoty a väčšinou sú pre ne ochotné spraviť veľmi veľa. Pravé podnikanie vždy so sebou nesie riziko – riziko neúspechu a straty peňazí.

Začínajúci podnikatelia sa spravidla boria s problémom financovania svojich podnikateľských činností. Akúkoľvek podnikateľskú činnosť možno financovať v zásade dvoma spôsobmi:

  • z úspor
  • formou pôžičiek

Nie všetky podnikateľské aktivity sú kapitálovo náročné. V rôznych oblastiach možno nájsť rôzne náročné činnosti. Každý podnikateľ by mal toto zvažovať už pred akýmikoľvek úvahami o podnikaní.

Väčšina začínajúcich podnikateľov začína s malým kapitálom. A ten spravidla pochádza z úspor. Problémom začínajúcich podnikateľov je to, že nemajú žiadnu históriu, a to je z pohľadu získavania úverov veľmi problematické.

Banky nie sú ochotné poskytovať úvery začínajúcim podnikateľom, ktorí nemajú žiadne daňové priznanie, na základe ktorého by banka mohla hodnotiť ich aktivity. To, že banky nemajú rady začínajúcich podnikateľov, neznamená, že začínajúci podnikateľ u nich nemá šancu. Musí však prísť s kvalitným podnikateľským plánom, ktorému banka uverí a bude ochotná riskovať svoje peniaze.

Začínajúci podnikatelia sa môžu obrátiť aj na rôzne vládne inštitúcie (ako Národná agentúra rozvoja malého a stredného podnikania – NADSME). Tie majú rôzne podporné programy snažiace sa pomôcť práve malým podnikateľom. Pri takýchto programoch sa vyžaduje spoluúčasť, takže aj tu podnikateľ potrebuje nejaké zdroje.

Mnohí úspešní podnikatelia začínali takmer s nulovým kapitálom, takže nedostatok peňazí by nemal nikoho odradiť.