Ako získať príspevok na podnikanie

Štát je pomerne zvláštne stvorenie. Na jednej strane podnikateľov dusí vysokými odvodmi, na druhej sa ich snaží podporovať rôznymi príspevkami. Čokoľvek si o tom myslíte, je vhodné túto pomoc využiť.

Príspevok na podnikanie poskytuje úrad práce, a to pre ľudí, ktorí sú na úrade evidovaní ako nezamestnaní po dobu minimálne troch mesiacov. Mnohí politici či ekonómovia tento príspevok kritizujú. Argumentujú tým, že človek, ktorý nie je schopný si nájsť prácu po celé tri mesiace, sotva bude schopní úspešne podnikať.

Podmienky získanie príspevku na podnikanie

O príspevok na podnikanie je potrebné úrad práce požiadať. A to písomne. Spolu s touto žiadosťou je potrebné pripojiť podnikateľský plán. V podmienkach je aj absolvovanie prípravy na samostatne zárobkovú činnosť. Úrady práce žiadateľom pomôžu pri príprave biznis plánu a aj so všetkým ostatným.

V prípade pozitívneho vybavenia žiadosti, úrad práce podpíše so žiadateľom dohodu o poskytnutí príspevku na podnikanie. V tejto dohode sa začínajúci podnikateľ zaviaže, že bude samostatne zárobkovou osobou po dobu minimálne dvoch rokov. Toto je aj obdobia, počas ktorých musí byť príspevok na podnikanie využitý. V prípade, že podnikateľ ukončí svoju činnosť pred týmto obdobím, je povinný vrátiť pomernú čiastku podnikateľského príspevku. Účtovanie podnikateľa musí plne zohľadňovať tento príspevok.

Maximálna výška príspevku na podnikanie

Maximálna výška podnikateľského príspevku nie je jednotná po celom Slovensku. Jeho výška závisí od viacerých regionálnych faktorov, kam patrí aj nezamestnanosť a podobne. Konkrétnou formulou výpočtu maximálne príspevku na podnikanie sa nebudeme zaoberať. Uveďme si však niekoľko príkladov, tie majú najvyššiu výpovednú hodnotu.

  • Prešov približne 3900 EUR
  • okres Žilina 2500 EUR
  • okres Rožňava 3770 EUR

Príspevok na podnikanie od úradu práce je jedinečná šanca pre nezamestnaných, ako vyriešiť svoj problém s prácou.

Viac informácií získate tu