Ostatné remeselné živnosti

Živnostenský zákon rozoznáva tri druhy živností: remeselné, viazané a voľné. V nasledujúcom texte sa zameriame na ostatné remeselné živnosti, ako ich môžeme nájsť v prílohe č. 1 Živnostenského zákona.

Remeselné živnosti sú charakterizované tým, že na ich vykonávanie je potrebné predložiť potvrdenie o adekvátnom vzdelaní. Toto je presný opak voľných živností, ktoré je možné vykonávať iba po obyčajnom ohlásení, bez potreby mať akékoľvek špecifické vzdelanie.

V nasledujúcom texte sa pozrieme na obsahové vymedzenie jednotlivých remeselných živností, ktoré sú charakterizované ako ostatné. V texte sa pokúsime aj vymedziť živnosti, ktoré nepatria do remeselných živností, a je možné ich teda vykonávať v rámci voľných živností.

Pánske, dámske a detské kaderníctvo

V rámci remeselnej živnosti kaderníctvo možno vykonávať nasledujúce činnosti:

 • zahusťovanie a predlžovanie vlasov
 • tvorba módnych strihov a účesov
 • aplikácie schválených kozmetických prípravkov, slúžiacich k regenerácii vlasov
 • úprava a strihanie brady a fúzov
 • vykonávanie rôznych druhov masáže vlasovej pokožky
 • holenie, farbenie a úprava obočí
 • vykonávanie úpravy pánskych, dámskych a detských vlasov strihaním

Nie všetky činnosti spojené s vlasmi však patria medzi remeselné živnosti. Nasledujúce činnosti je možné vykonávať v rámci voľných živností, teda nie je potrebné dokladovať žiadnu odbornú spôsobilosť:

 • úprava vlasov zapletaním
 • navrhovanie účesu podľa schematického zobrazenia pomocou výpočtovej techniky
 • zhotovovanie  príčeskov, parochní

Kozmetické služby

V rámci remeselnej živnosti kozmetické služby je možné vykonávať aj tieto činnosti:

 • základné činnosti vedúce k regeneračným a skrášľovacím účinkom pleti pôsobením škály postupov na pleť, ošetrovanie pleti
 • predlžovanie rias
 • poradenstvo, týkajúce sa kozmetického ošetrovania pleti
 • vykonanie masáže (tváre, krku, dekoltu) okrem očnej gule
 • naparovanie
 • depilácia a epilácia (miestna, plošná)
 • odborné úkony na mihalniciach a obočí
 • kyslíkové osvieženie pleti
 • hlboké čistenie
 • zhotovenie pleťových masiek
 • povrchové ošetrenie pleti

Nie všetky skrášľovacie procedúry a činnosti spojené s pleťou patria medzi remeselné živnosti. Nasledujúce činnosti je možné vykonávať v rámci rozsahu voľných živností, a teda nie je potrebné predkladať akékoľvek odborné osvedčenie či diplomy:

 • nástrekové opaľovanie tela
 • koloristické a vizážistické služby bez zásahu do integrity ľudského tela
 • piercing
 • permanentný make-up
 • ozdobné tetovanie
 • ozdobná maľba tela – bodypating
 • manikúra a aplikácia  a modelovanie umelých nechtov
 • denné, večerné líčenie, líčenie pre modeling

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

Remeselná živnosť pohostinská činnosť zahŕňa nasledujúce aktivity:

 • príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa predávajú na priamu konzumáciu priamo na mieste výroby, v prevádzkarni, v ktorej sú predávané (nepatrí sem: podávanie raňajok hosťom ubytovaných v ostatných kategóriách ubytovacích zariadení).

V rámci voľných živností (nie je potrebné žiadne osvedčenie o spôsobilosti či výučný list/diplom) je možné vykonávať nasledujúce činnosti:

 • príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
 • výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom
 • príprava a predaj základných druhov kokteilov a miešaných nápojov
 • výroba výrobkov studenej kuchyne

Čistenie a kontrola komínov

V rámci remeselnej živnosti čistenie a kontrola komínov možno vykonávať aj tieto činnosti:

 • navrhovanie a realizácia zariadení na zlepšenie komínového ťahu
 • montáž a demontáž stavebných keramických a kovových komínov a komínových systémov
 • vložkovanie komínov
 • základné šamotárske práce pri opravách komínov
 • vykonávanie drobných opráv komínov
 • čistenie technologických spotrebičov
 • čistenie a kontrola komínových ťahov kotlov na pevné, kvapalné a plynné palivo
 • čistenie, kontrola komínov a spotrebičov palív

Manikúra-pedikúra

V rámci remeselnej živnosti manikúra-pedikúra možno vykonávať aj nasledujúce činnosti:

 • lepenie, zdobenie a maľovanie nechtov s použitím rôznych techník nechtového dizajnu
 • masáže horných a dolných končatín
 • poradenstvo, týkajúce sa manikúry a pedikúry
 • dodržiavanie hygienických predpisov pre prevádzku manikúry a pedikúry vrátane údržby a sterilizácii nástrojov
 • aplikovanie správnych technologických postupov pri ich ošetrovaní, pri depilácii, epilácií a používaní profesionálnych pomôcok v manikúre a pedikúre
 • odborné a kvalifikované posúdenie horných a dolných končatín
 • vykonávanie manikérskych a pedikérskych služieb