Podnikanie v drevárskej výrobe, výrobe nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov

Nasledujúci text sa bude venovať obsahovému vymedzeniu remeselných živností súvisiacich so stolárstvom. Podľa Živnostenského zákona poznáme: Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov.

Táto kategória má samozrejme niekoľko podkategórií, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcom texte. Stolárstvo patrí medzi remeselné živnosti, a teda na vykonávanie a podnikanie v tejto oblasti je nutné dokladovať vzdelanie v príslušnom odbore. V ďalšom texte sa pokúsime vymedziť oblasti súvisiace so stolárstvom, ktoré nepatria pod remeselné živnosti a je možné ich vykonávať v rozsahu voľných živností, teda nie je potrebné dokladovať žiadne vzdelanie v príslušnom odbore.

Remeselná živnosť stolárstvo zahŕňa:

 • výber, triedenie a opracovanie rôzneho reziva
 • ručné práce a práce na strojoch pri kusovej výrobe nábytku, stavebno-stolárskych výrobkoch (sem patria okná, dvere, schody, steny a tak ďalej)
 • vykonávanie opráv a rekonštrukcií stolárskym spôsobom
 • povrchové úpravy dreva všetkými spôsobmi

Ako už bolo spomenuté, nie všetky činnosti súvisiace so stolárstvom patria pod remeselnú živnosť stolárstvo. Tu je dobré si vymedziť činnosti, ktoré je možné vykonávať v rozsahu voľných živostí, teda na podnikanie nie je nutné prekladať žiadne osvedčenie o spôsobilosti v danom odbore.

Za remeselnú živnosť stolárstvo nie je považované:

 • zostavovanie drevených dielcov do finálnych produktov
 • vyrábať jednoduché výrobky z dreva
 • montáž kompletných stolárskych výrobkov
 • výroba paliet, drevených obalov, sudov a tak ďalej
 • výroba komponentov z dreva
 • výroba drobných dekoratívnych výrobkov z dreva
 • čalúnnictvo
 • hobľovanie, impregnovanie dreva
 • pílenie dreva, porez dreva
 • renovovanie nábytku fóliovaním
 • výroba bezmotorových člnov a lodí