Podnikanie v oblasti stavebníctva

V stavebníctve sa využívajú živnosti hádam najčastejšie z celej slovenskej ekonomiky. Vo väčšine prípadov sa však nejedná o podnikateľov, ale kvázi podnikateľov, ktorých náplň a priebeh práce sa nelíši od zamestnaneckého pomeru. V stavebnom sektore však nájdeme aj množstvo skutočných podnikateľov, ktorí  si musia zháňať zákazky, robiť účtovníctvo a tak ďalej.

Takmer všetky činnosti spojené so stavebníctvom spadajú do remeselných živností. Teda podnikateľ musí mať osvedčenie o nadobudnutom vzdelaní v odbore. V ďalšom texte sa podrobne pozrieme na niekoľko z nich a vymedzíme si oblasti podnikania, ktoré spadajú pod voľné živnosti.

Takže, v stavebníctve rozoznávame niekoľko remeselných živností:

 • murárstvo
 • tesárstvo
 • pokrývačstvo
 • klampiarstvo
 • izolatérstvo
 • strechár
 • vodoinštalatérstvo
 • kúrenárstvo
 • podlahárstvo
 • kachliarstvo

Murárstvo

Murárstvo zahŕňa množstvo stavebných prác ako napríklad kladenie keramických podláh pri výstavbe, odborné práce na realizáciu múrov, klenieb; murovanie kanalizačných a vodárenských objektov, murovanie vnútorných a vonkajších omietok, osadzovanie vopred vyrobených prefabrikátov, prekladov, okien, zárubní a tak ďalej; zhotovovanie konštrukcií zo sklobetónu, vyhotovenie mozaík a mozaikových objektov, konštrukcia zatepľovacích systémov budov a podláh, obkladačské práce so všetkými druhmi obkladového materiálu, vložkovanie komínov keramickými materiálmi.

Na všetky tieto uvedené činnosti je potrebné mať zodpovedajúce vzdelanie. Nižšie uvedené činnosti a práce je možné vykonávať aj bez príslušného vzdelania, keďže sa jedná o voľné živnosti:

 • demolácia, terénne úpravy
 • tvorba omietok stierkovaním
 • obklad stien suchým spôsobom
 • betonárske práce
 • maliarske práce
 • tapetovanie
 • montáž zámkovej dlažby
 • lešenárkse práce a tak ďalej

Tesárstvo

Remeselná živnosť tesárstvo podľa Živnostenského zákona zahŕňa:

 • ručné a strojné spracovanie dreva
 • zhotovovanie debniacich prvkov a krovov
 • výroba a montáž drevených konštrukcií a zariadení
 • zhotovovanie podkladov na strešné krytiny

Nasledujúce činnosti nepatria medzi remeselné živnosti a je možné ich vykonávať v rozsahu voľných živností:

 • prirodzená úprava dreva – sušenie, morenie, impregnácia
 • rezanie dreva
 • príprava debnenia pre základy
 • montáž ľahkých drevných konštrukcií

Pokrývačstvo

Remeselná živnosť pokrývačstvo zahrňuje nasledovné činnosti:

 • výroba a oprava strešných krytín zo všetkých materiálov
 • izolácie striech
 • zhotovovanie atypických strešných krytín najmä pre historické stavby a pamiatky

V rozsahu voľných živností je možné vykonávať nasledujúce činnosti:

 • demontáž strešnej krytiny
 • montáž odkvapov z vopred vyrobených komponentov
 • Čistenie striech a ich súčastí
 • impregnačné nátery

Klampiarstvo

Remeselná živnosť klampiarstvo podľa Živnostenského zákona zahŕňa:

 • ručná a strojná úprava plechov
 • výroba, montáž a opravy klampiarskych výrobkov
 • oplechovanie striech
 • výroba plechových nádob
 • výroba a montáž vzduchotesných rozvodov
 • vložkovanie komínov plechovými vložkami

V rozsahu voľných živností je možné vykonávať nasledujúce činnosti:

 • povrchové úpravy plechov, napríklad natieraním

Izolatérstvo

Remeselná živnosť izolatérstvo podľa Živnostenského zákona umožňuje vykonávať nasledovné činnosti:

 • izolácie proti zemnej a atmosférickej vlhkosti, agresívnej vode, tlakovej vode, kyselinovzorné izolácie
 • protipožiarne izolácie
 • zatepľovanie budov pomocou termoizolačných materiálov
 • izolácia potrubných rozvodov

V rozsahu voľných živností je možné vykonávať nasledujúce činnosti:

 • ochranné natieranie izolačných materiálov
 • montáž okenného a dverového tesnenia

Strechár

Remeselná živnosť strechár oprávňuje vykonávať nasledujúce činnosti:

 • výroba, oprava, drevených konštrukcií, údržba krovov, debniacich prvkov, nosných konštrukcií vrátane strešných krytín šikmých a plochých striech, ozdobných prvkov

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

Táto dôležitá remeselná živnosť vymedzuje svoj predmet činnosti na:

 • montáž, opravy, údržba vnútorných rozvodov
 • vykonávanie individuálnych tlakových skúšok
 • komplexné odskúšanie montáží
 • hydraulické nastavenie systémov centrálneho vykurovania
 • oprava vodovodných batérií a splachovačov a tak ďalej