Podnikanie v oblasti výroby a spracovania kameniva, zemín a keramiky

V nasledujúcom texte sa budeme venovať kamenárstvo z pohľadu živnostenského zákona. Ten hovorí o činnostiach súvisiacich s kamenárstvom ako: Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika. V texte si definuje oblasti podnikania (činnosti), ktoré súvisia s remeselnou živnosťou kamenárstvo. Následne sa pokúsime vymedziť činnosti,  ktoré je možné vykonávať v rozsahu voľných živností. Voľné živnosti umožňujú podnikať bez potreby dokladovania odbornej spôsobilosti k danej činnosti.

Živnostenský zákon vymedzuje remeselnú živnosť kamenárstvo takto:

 • ručné alebo strojové práce spracujúce prírodný alebo umelý kameň, polotovarov
 • opracovanie a povrchovú úpravu kameňa
 • úprava dekoračných predmetov vyrobených z kameňa
 • sekanie písma – zhotovovanie profilov a nápisov
 • osadzovanie a špárovanie kamenných blokov
 • výroba figurálnych výrobkov z kameňa
 • obkladanie stavieb mokrým spôsobom prírodným alebo umelým kameňom

Ako sme už uviedli, v texte sa budeme venovať aj vymedzeniu činností spojených s kamenárstvom, ktoré spadajú pod voľné živnosti a možno ich v tomto rozsahu aj vykonávať. Na voľné živnosti sa neviaže povinnosť dokladovať odbornú spôsobilosť v danom odbore.

Nasledujúce činnosti možno vykonávať ako voľné živnosti:

 • výroba chodníkov, nástupištných dielcov, krajníkov, medzníkov, tvárnic
 • drvenie kameňa, výroba štrku z prírodného materiálu
 • obkladanie stavieb suchým spôsobom prírodným alebo umelým kameňom
 • zhotovovanie výrobkov zo sadry – dekoračných aj úžitkových
 • písmomaliarske práce, gravírovanie do kameňa
 • paletovanie umelého a prírodného kameňa
 • výroba a montáž zámkovej dlažby
 • Výroba cementovaných výrobkov

Ak chcete podnikať v odbore kamenárstvo tak si pozorne prečítajte tieto dve možno a definujte si vlastnú činnosť. Potom už budete vedieť, či predmet vášho podnikania spadá do remeselných alebo voľných živností.