Podnikanie v oblasti výroby motorových a ostatných dopravných prostriedkov

V nasledujúcom texte sa pokúsime presne vymedziť, aké činnosti patria remeselné živnosti ohľadne motorových vozidiel. Pri remeselných živnostiach, na rozdiel od živností voľných, sa vyžaduje príslušné vzdelanie v odbore. Toto sa dokazuje živnostenskému úradu predložením výučného listu, maturitného vysvedčenia alebo iné osvedčenia o dosiahnutom vzdelaní.

V texte sa pokúsime vymedzí aj činnosti, ktoré nepatria do remeselných živností, a je teda možné ich vykonávať v rozsahu voľných živností. Pri takýchto živnostiach nie je potrebné dokladať dosiahnuté vzdelanie.

Opravy karosérií

Remeselná živnosť Oprava karosérií zahŕňa:

 • opravovanie karosérií osobných, nákladných, špeciálnych a pracovných strojov. Môže sa jedna o motorové aj nemotorové vozidlá.
 • opravy poškodených častí karosérií ručne alebo pomocou strojov
 • povrchová úprava karoséria, kompletizácia

Ako sme už spomenuli, v texte sa budeme venovať aj vymedzeniu činností, ktoré je možné vykonávať na základe voľnej živnosti, a teda na podnikanie v danom smere nepotrebujete žiadne špecifické vzdelanie.

Do remeselnej živnosti Oprava karosérií teda nespadá:

 • aplikácia chemických prípravkov na ochranu karosérie
 • lakovanie karosérie striekaním
 • odstraňovanie starých chemických náterov/vrstiev
 • oprava vnútorného vybavenia karosérie
 • výmena tesniacich prvkov
 • písmomaliarstvo

Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

Remeselná živnosť Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel zahŕňa:

 • záručné a pozáručné prehliadky všetkých druhov motorových vozidiel
 • diagnostiku, opravu, údržbu a servis všetkých motorových vozidiel

S automobilmi však súvisí aj mnoho činnosti, ktoré je možné vykonávať v rozsahu voľných živností.

Patria sem:

 • pneuservis, oprava a výmena pneumatík
 • protektorovanie pneumatík
 • montáž ťažných zariadení
 • vyvažovanie kolies
 • výmena a oprava skiel, okien automobilu, fóliovanie skiel
 • umývanie a konzervovanie vozidiel
 • antikorózna úprava automobilov

Opravy pracovných strojov

V rámci remeselnej živnosti Opravy pracovných strojov možno vykonávať nasledujúce činnosti:

 • oprava pracovných strojov
 • demontáž a kontrola pracovných strojov
 • opravárenské práce na pracovných strojoch
 • uvádzanie pracovných strojov do prevádzky
 • kontrola funkcií pracovných strojov

S pracovnými strojmi súvisí aj niekoľko činností, ktoré je možné vykonávať v rozsahu voľných živností.

Patria sem aj:

 • výmena jednoduchých mechanických častí pracovných strojov podľa odporúčaní výrobcu
 • prípravné práce pri dennej technickej údržbe pracovných strojov
 • ďalšie prípravné práce súvisiace s pracovnými strojmi