Podnikanie v oblasti výroby potravín a nápojov

Presné vymedzenie živnosti Výroba potravín a nápojov pomáha identifikovať, či sa jedná o remeselnú živnosť, a teda je potrebné dokladovať odbornú spôsobilosť, alebo ide o voľnú živnosť, kde platí iba ohlasovacia povinnosť a nie je potrebné na jej vykonávania mať žiadne špecifické vzdelanie.

Výroba potravín a nápojov rozoznáva:

 • mäsiarstvo
 • výroba mliečnych výrobkov
 • výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov

Mäsiarstvo

Vymedzenie remeselnej živnosti Mäsiarstvo nám pomôže identifikovať presný predmet činnosti. Takto možno potom zistiť, ktoré činnosti súvisiace s mäsom nepatria medzi remeselné živnosti a je možné ich vykonávať ako živnosti voľné.

Mäsiarstvo zahrňuje:

 • mletie mäsa
 • spracovanie rým, ich polotovarov a výrobkov z nich
 • spracovanie čriev
 • úprava hydiny, králikov, zveriny vrátane ich polotovarov, výrobkov z nich, konzerv
 • výroba živočíšnych tukov
 • spracovanie vedľajších jatočných produktov
 • ďalšie spracovanie mäsa – solením, tepelnou úpravou, špeciálnymi úpravami
 • predaj výsekového mäsa
 • triedenie, vykosťovanie, porciovanie, balenie a skladovanie mäsa z jatočných zvierat pre predaj, alebo ďalšie spracovanie
 • komplexné spracovanie jatočných zvierat – porážka

Ako voľnú živnosť je možné vykonávať – údenie mäsových výrobkov. Teda na živnosť s takýmto predmetom činnosti nie je potrebné prekladať žiadne potvrdenie o vzdelaní.

Výroba mliečnych výrobkov

V tejto kategórii nájdeme okrem výroby jogurtov, zmrzliny a výrobu kŕmnych zmesí. V tejto oblasti činnosti sa nachádza aj voľné živnosti.

Výroba mliečnych výrobkov v rámci remeselnej živnosti zahŕňa:

 • komplexné technologické spracovanie surového mlieka na mliečne výrobky a polotovary, najmä sortiment mliek tekutých, ochutených, jogurtov a krémov, sušených, zahustených, smotany, masla, syrov, zakysaných výrobkov, zmrzlinových zmesí, bielkovinových mliečnych výrobkov (napr. výroba korbáčikov, srvátky, laktózy,.
 • výroba zmrzliny na báze mlieka

Takže zmrzlinu bez potrebného osvedčenia vyrábať nemôžete. Teda minimálne z mlieka. Pri mliečnych výrobkoch však existuje aj niekoľko voľných živností, pri ktorých nie je potrebné dokladovať vzdelanie v danej oblasti.

Patria sem:

 • príprava a predaj na priamu konzumáciu priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov
 • výroba a miešanie mliečnych kŕmnych zmesí pre domáce a hospodárske zvieratá
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

Takže ako je možné vidieť, zmrzlinu je možné vyrábať aj predávať bez toho, aby ste vyštudovali príslušný odbor. Takúto zmrzlinu je však potrebné vyrábať z medziproduktov, ako sú koncentráty či mrazené krémy.

Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov

Áno, aj pekárenstvo patrí medzi remeselné živnosti, ktoré nemôže vykonávať hocikto. Kto má záujem podnikať v tomto sektore, musí živnostenskému úradu doložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Je tu však aj dobrá správa. Do výroby cukru sa môžete pustiť aj s voľnou živnosťou.

Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov obsahuje:

 • prípravu mlynárskych zmesí určených na výrobu pekárskych a cukrárenských výrobkov
 • výroba pekárskeho a cukrárskeho cestu, úprava tohto cesta (rôznymi spôsobmi)
 • tepelná úprava, povrchová úprava, pekárskych a cukrárenských výrobkov
 • výroba cestovín vrátane sušených cestovín
 • výroba polotovarov na báze múky
 • vykonávanie úprav cukrárenských výrobkov, polotovarov

Voľné živnosti v pekárenstve a cukrárenstve

Pekárenstvo a cukrárenstvo ponúka hneď niekoľko príležitostí, kde je možné podnikať na voľnú živnosť, teda bez potreby dokladovania akéhokoľvek vzdelania.

Na voľnej živnosti je možné:

 • vyrábať cukor
 • bezvaječné cestoviny
 • spracovanie prírodného medu a včelieho vosku
 • vyrábať pukance a cukrovú vatu
 • vyrábať krmivá pre zvieratá
 • spracovávať kávu a čaj
 • vyrábať chuťové prísady a koreniny
 • výroba oplátok – syrových, vianočných, kúpeľných