Podnikanie v oblasti výroby zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín

Niektoré remeselné živnosti sú náročné iné menej. V tomto texte sa budeme venovať živnostiam, kde dokladovanie vzdelania má skutočne zmysel. Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín je v Živnostenskom zákone presnejšie definovaná. To spravíme aj my tu v najbližšom texte. Samozrejme sa pokúsime aj oddeliť činnosti, ktoré je možné vykonávať iba v rámci remeselných živností a živnosti, ktoré je možné vykonávať v rámci voľných živností.

Výroba a opravy protetických výrobkov

Remeselná živnosť Výroba a opravy protetických výrobkov zahŕňa:

  • návrh, výrobu a opravu individuálne vyrábaných protetických výrobkov, kompenzačných pomôcok, kompresívnych výrobkov, sedacích klínov a bedrových opierok
  • návrh, výrobu a opravu vybavenia do bytu (bez toho, aby sa zasiahlo do stavebnej časti bytu)

Výroba a opravy ortopedickej obuvi

Remeselná živnosť Výroba a opravy ortopedickej obuvi zahŕňa:

  • výroba pozitívnych a negatívnych odliatkov kopýt
  • úpravy kopýt
  • výdaj individuálnej ortopedickej obuvi
  • odber mier pre ortopedickú obuv

Ako už bolo uvedené, v texte sa pokúsime vymedziť aj činnosti, ktoré je možné vykonávať v rozsahu voľných živností, teda kde nie je potrebné dokladovať žiadne vzdelanie či odbornú spôsobilosť vykonávať danú činnosť. V rámci voľných živností je možné vyrábať, opravovať a predávať ostatnú obuv, teda neortopedickú obuv.

Hodinárstvo

Remeselná živnosť hodinárstvo zahŕňa:

  • diagnostika a opravy časomerných prístrojov (mechanických, elektronických, elektromechanických)
  • čistenie, mazanie, skúšanie, nastavovanie, montáž, demontáž hodinových strojčekov
  • výroba, úpravy a opravy jednotlivých častí hodinových strojčekov, a to mechanicky alebo ručne

Následné činnosti je možné vykonávať v rozsahu voľných živností, takže nie je potrebné prekladať žiadne vzdelanie:

  • výmena remienkov, skiel a batérií na hodinkách