Podnikanie vo výrobe kovov a kovových výrobkov

Práca s kovmi má na Slovensku dlhú tradíciu. Hoci ťažký priemysel je na Slovensku už na ústupe, podnikanie vo výrobe kovov a kovových výrobkov ponúka viacero možností.

V tomto texte nájdete obsahové vymedzenie živností súvisiacich s výrobou kovov – tak ako ich definuje živnostenský zákon. Vo väčšine prípadov sa jedná o živnosti remeselné, teda je možné ich vykonávať iba v prípade, že podnikateľ má osvedčenie o spôsobilosti vykonávať danú činnosť – zväčša výučný list. V texte sa však pokúsime vymedzí a definovať aj činnosti, ktoré je možné vykonávať v rámci voľných živností, a teda nie je k nim potrebné žiadne špecifické vzdelanie.

Zámočníctvo

V rámci tejto remeselnej živnosti možno vykonávať nasledujúce činnosti:

 • inštalácia a montáž strojov
 • opravy strojov a zariadení
 • montáž, osadzovanie, údržba, opravy a nastavovanie stavebných zámočníckych výrobkov a konštrukcií z kovových materiálov
 • odborné práce na zhotovovanie kovových súčiastok a dielov ručným a jednoduchým strojným obrábaním podľa výkresovej dokumentácie

Poďme sa však pozrieť aj na činnosti, ktoré nepatria medzi remeselné živnosti a môžeme ich vykonávať v rozsahu voľných živností. Napríklad:

 • výroba jednoduchých kovových súčiastok
 • výroba jednoduchých kovových konštrukcií
 • výroba kovového nábytku
 • výroba úžitkových a dekoračných predmetov z kovu
 • výroba brán a prvkov oplotenia
 • výroba malých kovových obalov
 • výroba drôtených predmetov
 • výroba kľúčov
 • zváracie práce
 • kováčstvo

Nástrojárstvo

V rámci remeselnej živnosti nástrojárstvo možno vykonávať nasledujúce činnosti:

 • výroba, opravy a údržba rezných a tvárniacich nástrojov
 • tlakové liatie kovov a kovových zlievárenských modelov technológiami ručného trieskového spracovania kovov a plastov
 • tepelné spracovanie kovov
 • jemná mechanika
 • opracovanie kovov (technológie)

Nie všetky činnosti súvisiace s nástrojárstvom patria medzi remeselné živnosti. Napríklad tieto činnosti možno vykonávať v rámci voľných živností:

 • výroba nožiarskych výrobkov
 • výroba sériovo vyrábaných kovových nástrojov
 • ostrenie drobných kovových nástrojov a tak ďalej

Kovoobrábanie

Remeselná živnosť kovoobrábanie zahŕňa výrobu kovových výrobkov sústružením, brúsením, hobľovaním, frézovaním, obrážaním, vŕtaním, vyvrtávaním, preťahovaním a ďalšími spôsobmi.

Pri vyjasnenie obsahového vymedzenia remeselnej živnosti Kovoobrábanie si vymenujme zopár činností, ktoré je možné vykonávať v rámci voľných živností, a nepatria teda do Kovoobrábania. Napríklad:

 • zvonárstvo
 • rezanie závitov
 • výroba pamätných medailí a mincí
 • apretácia
 • dokončovacie práce hotových kovových výrobkov
 • ručné opracovávanie kovových výrobkov tradičnými spôsobmi

Galvanizácia kovov

 • Chemická alebo elektrochemická úprava povrchov kovov

Smaltovanie

 • príprava smaltovacích zmesí
 • vypaľovanie skleného alebo keramického povlaku na kovových predmetoch