Ako účtovať hotovostné nákupy a výbery z bankomatu

Účtovníctvo sa jednoznačne posúva elektronickým smerom. Takmer každá platba je v súčasnosti zaúčtovaná cez banku, takže doklad o prijatí platby je samozrejmosťou. Avšak stále, aj napriek výraznému prieniku internetového bankovníctva, sa podnikateľ nezaobíde bez platby v hotovosti. Hotovostné nákupy tak vyvolávajú u bežných podnikateľov hneď niekoľko nezodpovedaných otázok. Poďme sa spolu na ne pozrieť trochu podrobnejšie a vysvetlime si náležitosti účtovania hotovostných operácií.

Pri bežných hotovostných operáciách v obchodoch sa využívajú ako účtovné doklady napríklad pásky z registračných pokladní, zloženky a príjmové pokladničné doklady, pokladničné šeky.

Zákon o účtovníctve upravuje nevyhnutné náležitosti týchto dokladov:

  1. Každý účtovný doklad musí byť označený číslom, aby mohol by zaradený do účtovníctva. Označenie číslom je dôležité z pohľadu vyhľadávanie účtovného dokladu a komunikácie s tretími stranami.
  2. Účtovný doklad musí mať označenie vykonanej operácie – teda napríklad Fakturácia dodanej služby a tak ďalej. Takisto na ňom musia byť spomenuté zúčastnené strany.
  3. Cena, množstvo, cena za mernú jednotku
  4. Dátum vyhotovenia účtovného dokladu
  5. Dátum ukončenia účtovného prípadu

Účtovný doklad pri bezhotovostnej operácií nepotrebuje obsahovať pečiatku, hoci sa to vo viacerých prípadoch takto robí. Pečiatka je na daňovom doklade iba zvyklosť, nie je vyžadovaná zo zákona. Je teda úplne na vás, či budete požadovať pečiatku na účtovnom doklade alebo nie.

S hotovostnými operáciami súvisia aj bankomatové výbery. Tu existuje medzi podnikateľmi podobná neistota ako pri celom účtovaní hotovostných operácií. Bankomatové výbery, rovnako ako výbery priamo z banky, je potrené riadne zaúčtovať. V oboch prípadoch je vydávané potvrdenie, ktoré je riadnym daňovým dokladom. Potvrdenie je potrebné doložiť aj napriek tomu, že na bankovom účte dochádza k odpočítaniu danej sumy.