Ako vybrať softvér na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Jednoduché a podvojné účtovníctvo je samozrejme možné robiť aj bez akéhokoľvek počítačového programu. Softvér však celý proces účtovníctva neuveriteľne zefektívňuje. Prečo nevyužívať výdobytky doby, keď sú dostupné?

Mnohí podnikatelia a firmy si však kladú otázku, ako vybrať ten správny účtovný program, ktorý je ten najlepší.

Ako na to?

Ako pri kúpe takmer všetkého, najskôr je potrebné si presne uvedomiť, čo firma potrebuje. Inými slovami, je zbytočné kupovať taký softvér, ktorý firma naplno nevyužije, avšak zaň naplno zaplatí.

Firma tak musí vopred vedieť:

  • Koľko účtovných jednotiek má systém spracovávať?
  • Má softvér pracovať aj s daňou z pridanej hodnoty?
  • Skladové zásoby? Skladové karty?
  • Prepojenie s elektronickou registračnou pokladňou?
  • Potrebujete, aby softvér spracovával aj mzdy?
  • evidenciu hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, vypočítal a zaúčtoval daňové odpisy?
  • Je nutné sieťové prepojenie počítačov?

Ekonomický a účtovný program dokáže výrazne zjednodušiť podnikanie. Toto však platí iba za predpokladu, že firma a jej zodpovedný pracovníci tomuto systému rozumejú a dokážu s ním efektívne pracovať. Pri účtovníckych programoch je v mnohých prípadoch potrebné zodpovedných pracovníkov zaškoliť. V takomto prípade je vždy lepšie mať program, ktorý je všeobecne známy a existujú kapacity na jeho školenie. Pri menších firmách má význam aj pomoc od priateľov či známych. Stále však platí, že čím je softvér rozšírenejší, tým je väčšia šanca získať o niekoho cennú radu a pomoc.

Kros a Pohoda

Medzi najpoužívanejšie účtovné programy patria Kros a Pohoda. Ktorýkoľvek z týchto ekonomických softvérov si vyberiete, budete spokojní. Účtovný program Pohoda dodáva bratislavská firma STORMWARE s.r.o. Účtovný program Kros dodáva žilinská firma KROS a.s. V ponuke je samozrejme omnoho viac softvérových riešení. Väčšina z nich je bezproblémová a poslúži svojmu účelu veľmi efektívne.