Všetko o cestovných náhradách

Cestovné náhrady sa bežných zamestnancov netýkajú, keďže tu platia iné pravidlá. Zamestnanci však môžu získať príspevok na dochádzku do práce, čo je spoločný projekt Európskeho sociálneho fondu a Slovenska.

Cestovné náhrady sa však týkajú týchto skupín: živnostník, SZČO, konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločníka sro sa to netýka. Cestovné náhrady sú známe aj ako diéty. Rok 2011 a 2012 priniesli do cestovných náhrad minimum zmien.

V rámci cestovných náhrad má osobitý význam „miesto pravidelného vykonávania činnosti“. Cestovné náhrady musí živnostník účtovať pri cestách mimo toto miesto pravidelného vykonávania činnosti.

Uplatnenie cestovného a stravného ukladá SZČO zákon o dani z príjmu. Pričom živnostník má povinnosť vykazovať:

 • výdavky na ubytovanie
 • výdavky na cestovné dopravnými prostriedkami
 • ďalšie nevyhnutné výdavky pracovnej cesty (vreckové)

Výdavky na stravovanie nie je živnostník povinný vykazovať.

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste (Slovensko)

Výška stravného je podľa Zákona o dani z príjmov rozdelená do troch kategórií:

 • 5-12 hodín
 • 12-18 hodín
 • 18 hodín a viac

Samotné stravné následne nadobúda nasledujúce hodnoty:

 • 3,80 €
 • 5,70 €
 • 8,80 €

Ak má živnostník počas cesty zabezpečené stravovanie zdarma, stravné sa neuplatňuje.

Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste

Belgicko, Maďarsko, Rusko či zahraničná pracovná cesta v Čechách? Zahraničie v Európskej Únii pomerne zvláštny pojem. Náš zákon však berie za zahraničie každú krajinu okrem Slovenska.

Každej SZČO počas zahraničnej pracovnej cesty prináležia cestovné náhrady za raňajky, obedy, večere a tak ďalej. Podnikateľa sa tak týkajú rovnaké pravidlá a podmienky ako pri domácej pracovnej ceste, samozrejme sa malými odchýlkami.

Rozdelenie časových úsekov:

 • Do 6 hodín
 • 6-12 hodín
 • Viac ako 12 hodín

Sumy cestovných náhrad stravného:

 • 25 % základnej sadzby stravného
 • 50 % základnej sadzby stravného
 • Základná sadzba stravného

Pohonné hmoty na tuzemských pracovných cestách

V prípade, ak živnostník použije na pracovnú cestu vlastný automobil, ktorý nie je zahrnutý do majetku spoločnosti, použije aktuálne ceny pohonných hmôt ako náklady. Výpočet pokračuje. Ďalej si účtuje 0,183 € za každý km tuzemskej pracovnej cesty. V prípade jednostopových vozidiel je to 0,05 €. Daňové výdavky je takto možné efektívne znížiť.

Náhrada za pohonné hmoty pri zahraničnej pracovnej ceste

Rozoznávame členské krajiny eurozóny a tretie krajiny, teda nepatriace medzi krajiny platiace eurom. Pri pracovných cestách je potrebné rozlišovať krajiny platiace eurom a krajiny neplatiace eurom. Pri členských štátoch eurozóny alebo v treťom štáte – náhrada za spotrebované pohonné látky pri zahraničnej ceste v eurách za kilometre prejazdené mimo územia Slovenskej republiky, teda aj za kilometre prejazdené v Slovenskej republike od času prechodu štátnej hranice do miesta ukončenia  pracovnej cesty. Na základe ceny pohonných látok preukázaných dokladom o kúpe mimo územia Slovenskej republiky.