Základné informácie o viazanej živnosti

Podľa živnostenského zákona rozoznávame tri druhy živností: remeselné, viazané a voľné. Základný rozdiel medzi týmito druhmi živností je v preukazovaní spôsobilosti vykonávať danú živnosť. Pri voľných živnostiach táto povinnosť neexistuje a voľné živnosti môže vykonávať ktokoľvek bez ohľadu na vzdelanie. Pri remeselných živnostiach sa vyžaduje výučný list v príslušnom odbore. Pri viazaných živnostiach je to ešte trochu komplikovanejšie.

Charakteristika viazaných živností

Viazané živnosti sú také živnosti, pri ktorých sa odborná spôsobilosť dokazuje podľa osobitých predpisov. Ide teda o živnosti, ktoré je možné vykonávať iba po splnení určitých podmienok, ktoré definuje zákon.

Pri viazaných živnostiach existuje polemika o ich zmysle. Pri niektorých je zrejmé, že osvedčenie o spôsobilosti je nevyhnutné pre všeobecnú bezpečnosť. Napríklad prácu s výbušninami by ste určite nezverili nikomu, kto vidí bombu prvý krát v živote. Na druhú stranu nájdete medzi viazanými živnosťami aj množstvo premetov podnikania, kde akákoľvek viazanosť na dosiahnuté vzdelanie nedáva zmysel. Zoberme si napríklad takú cestovnú agentúru. Bežný predaj zájazdov, ktoré ste nevytvorili. Podľa živnostenského zákona však musíte mať dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie a rok praxe či stredoškolské vzdelanie a tri roky praxe, pokiaľ chcete podnikať v tejto oblasti.

Akokoľvek je to divné, viazané živnosti sú definované zákonom. To však neznamená, že nemôžete podnikať v oblasti, v ktorej nespĺňate zákonom dané podmienky. Ak si chcete otvoriť cestovnú agentúru, tak nemusíte stráviť 5 rokov na vysokej škole či robiť sprievodcu po tri roky niekde v Egypte. Za týmto účelom sa využíva garant, teda osoba, ktorá tieto podmienky spĺňa. Na konkrétne detaily tohto postupu sa spýtajte na živnostenskom úrade.