Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy v zmysle voľnej živnosti

Analytická činnosť rôzneho zamerania patrí medzi intelektuálne náročné činnosti. Ide o aplikovanie vedeckých poznatkov na rozobranie stavu a danej situácie. Akokoľvek zložito to znie, z pohľadu živnostenského zákona sa jedná o voľné živnosti, a teda je možné ich vykonávať bez akýchkoľvek špeciálnych osvedčení či diplomov.

Živnostenský zákon nevenuje voľným živnostiam takú pozornosť ako remeselným či viazaným. V tomto zákone nenájdete žiadny zoznam voľných živností. To však neznamená, že takýto zoznam neexistuje. Nájsť ho môžete napríklad na živnostenských úradoch. Ide o odporúčané voľné živnosti. Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy tam nájdete – nejedná sa však o nič záväzné. Ide iba o orientačný zoznam, ktorý má ľuďom pomôcť sa zorientovať v problematické voľných živností. V nasledujúcom texte používame názvy živností práve z tohto zoznamu. Podnikatelia sa nimi môžu inšpirovať, použiť ich v nezmenenej podobe. Môžu ich však akokoľvek upravovať.

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

V rámci tejto živnosti je možné vykonávať aj nasledujúce činnosti:

  • posudzovanie originality vozidiel
  • meranie a vyhodnocovanie vibrácií a hluku
  • termodiagnostika objektov
  • kontrola chýb materiálov bez ich narušenia
  • vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
  • chemické a mikrobiologické analýzy
  • skúšanie kanalizačných a akumulačných vodných nádrží na ich nepriepustnosť (žumpy)
  • vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách