Ostatné voľné činnosti inde neuvedené

Najväčšou výhodou živnosti je neuveriteľná rýchlosť a cena s akou si ju vybavíte. Stačí vám 5 eur a do 24 hodín môžete podnikať. Nepotrebujete žiadne komplikované papiere či doklady. Stačí zájsť na najbližší Živnostenský úrad, vypísať jedno tlačivo, a hotovo. Toto však platí iba pri voľných živnostiach, teda živnostiach, kde nie je potrebné dokazovať či dokladovať akúkoľvek odbornú spôsobilosť. Na rozdiel od remeselných živností nepotrebujete ani žiadny výučný list či iné vzdelanie.

Živnostenský zákon definuje iba remeselné a viazané živnosti. V tomto zákone nájdete ich podrobné zoznamy. Akokoľvek by ste však hľadali, určite by ste v tomto zákone nenašli žiadne zoznamy voľných živností. Tu zákon podnikateľov obmedzuje iba minimálne. Živnostenské úrady však vydávajú pomocné zoznamy: odporúčané voľné živnosti. V tomto zozname je aj kategórie „voľné živnosti inde neuvedené“. Poďme sa na ne pozrieť trochu podrobnejšie.

Čistiace a upratovacie služby

Do tejto voľnej živnosti radíme aj nasledujúce činnosti:

 • Bežné čistenie
 • Čistenie a údržba bazénov
 • Čistenie fasád a pomníkov
 • Úprava lyžiarskych tratí a tak ďalej

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

V rámci tejto voľnej živnosti môžete vykonávať aj:

 • čistenie a údržba textilu, odevov
 • čistenie peria, vlny
 • čistenie kobercov a pokrývok a tak ďalej

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

V rámci tejto voľnej živnosti je možné prevádzkovať aj:

 • umelú soľnú jaskyňu
 • kryokomoru
 • soláriá
 • sauny
 • fitnescentrá

Služby súvisiace so skrášľovaním tela

Sem patrí aj:

 • úprava vlasov zapletaním
 • zhotovovanie príčeskov, parochní
 • nastreľovanie náušníc pomocou nastreľovacej pištole
 • manikúra a tak ďalej

Reklamné a marketingové služby

 • prenájom reklamných plôch
 • šírenie reklamy rôznymi spôsobmi
 • inzertná činnosť

Medzi ďalšie voľné živnosti radíme:

 • Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
 • Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • Fotografické služby
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
 • Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
 • Donášková služba
 • Prevádzkovanie verejných WC
 • Poskytovanie poštových služieb
 • Spracovávanie rodokmeňov
 • Diskotekárska činnosť
 • Činnosť astrológov a numerológov
 • Veštenie z karát a iných podkladov
 • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov a tak ďalej