Podnikanie v administratíve a v oblasti poradenstva

V administratíve sa takisto veľmi často podniká na živnosť. Pre charakter kancelárskych prác je takáto forma podnikania ideálna.

Administratívne služby a poradenstvo a činnosti v týchto oblastiach zväčša spadajú pod voľné živnosti, teda na ich vykonávanie nie je potrebné žiadne špeciálne vzdelanie, nie je potrebné dokladovať akúkoľvek spôsobilosť.

Nie všetky činnosti spojené s kancelárskymi službami však možno vykonávať v rozsahu voľných živností. V nasledujúcom texte sa pokúsime vymedziť oblasť voľných živností a upozorniť na prípadné výnimky.

Voľné živnosti nie sú obmedzované alebo definované živnostenským zákonom. Pokiaľ činnosť nenapĺňa charakter remeselnej alebo viazanej živnosti, je ju možné vykonávať v rámci voľnej živnosti. Živnostenské úrady sa však snažia situáciu sprehľadniť a štandardizovať, a preto vydávajú odporúčaný zoznam voľných živností. Tu sa môže, ale aj nemusí, podnikateľ inšpirovať či informovať na základe konkrétnych príkladov.

Administratívne služby a poradenstvo možno rozdeliť na niekoľko presnejších zameraní.

Administratívne služby

V rámci voľnej živnosti Administratívne služby možno vykonávať:

 • fotokopírovacie služby
 • poskytovanie certifikačných služieb v rámci elektronického podpisu
 • sekretárske služby
 • kancelárske služby
 • call centrá
 • korektúry textov
 • Kancelárske práce v oblasti colnej správy

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

V rámci voľnej živnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov možno vykonávať nasledujúce činnosti:

 • koučing – konzultačné a tréningové služby v oblasti ľudských zdrojov (ich rozvoja)
 • konzultačné služby v oblasti osobného manažmentu
 • konzultačné služby v oblasti zdravého spôsobu života, zdravej výživy a tak ďalej
 • certifikácia a konzultácie v oblasti kvality služieb a osôb
 • konzultácie v oblasti spoločenskej etikety
 • konzultácie a cerfikácia systémov manažmentu kvality
 • konzultácie v oblasti rozvoja osobnosti, vizáže a farbové poradenstvo a tak ďalej
 • účtovné poradenstvo
 • mediálne poradenstvo
 • technicko-organizačné poradenstvo v oblasti európskych fondov
 • marketingové poradenstvo
 • inžinierska činnosť
 • grafické, kresličské práce
 • vypracovanie technických návrhov
 • činnosť informačných kancelárií

Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty