Podnikanie v oblasti upratovania, reklamné a marketingové služby, fotografické a vizážistické služby

Ľudská činnosť má veľa zákutí, rovnako ako podnikateľské aktivity. Akokoľvek sa ich budeme snažiť klasifikovať či kategorizovať, vždy nám zostane niečo navyše. Aj preto bola vytvorené špecifická kategórie voľných živností – Ostatná výroba inde neuvedená.

Keďže živnostenský zákon nijak voľné živnosti nedefinuje, všetky uvedené názvy majú iba odporúčaci charakter. Podnikateľ si ich môže slobodne meniť, či dokonca si môže sám vymyslieť nové. Nasledujúci text má informovať či inšpirovať, najmä má však pomôcť zorientovať sa v zložitej problematike živností.

Čistiace a upratovacie služby

Tak toto je živnosť, ktorú si zvolí upratovačka. Samozrejme, že sa jedná o širšiu činnosť, napríklad:

 • úprava športových plôch
 • úprava lyžiarskych tratí
 • čistenie fasád a pomníkov
 • bežné čistenie budov
 • upratovanie vlakov, autobusov a tak ďalej

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

Čistenie peria, vlny, bielizne, textilu, odevov…

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

Sauny, fitnescentrá, soľné jaskyne, kryokomory a tak ďalej.

Služby súvisiace so skrášľovaním tela

Manikúra, piercing, koloristické a vizážistické služby bez zásahov do integrity ľudského tela, úprava vlasov zapletaním…

Reklamné a marketingové služby

 • výroba a distribúcia reklamných predmetov
 • šírenie reklamných kampaní
 • inzertná činnosť
 • marketing na mieste priameho predaja
 • prenájom reklamných plôch

Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

Pranie, varenie, žehlenie, starostlivosť o záhradu, pomoc pri krátkodobej opatere detí a starších ľudí

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (humanitných vied)

Prieskum trhu a verejnej mienky

 • zisťovanie potenciálu trhu
 • zisťovanie všeobecnej verejnej mienky

Fotografické služby

 • prevádzkovanie fotokabínky
 • prevádzkovanie fotoateliérov
 • fotografovanie pre obchodné účely
 • portrétové fotografovanie

Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom

K ďalším živnostiam patrí aj:

 • prevádzkovanie verejných WC
 • ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • spracovávanie rodokmeňov
 • diskotekárska činnosť
 • veštenie z karát a iných podkladov