Podnikanie v oblasti výroby koksu a rafinovaných ropných produktov

Máloktorý začínajúci podnikateľ sa pustí do výroby koksu a rafinovaných ropných produktov. Predsa ide len o trochu kapitálovo náročnejšie podnikateľské aktivity. To však neznamená, že nemá význam sa koksu venovať aspoň v podobe textu.

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov patrí medzi voľné živnosti. To znamená, že na výrobu koksu nepotrebujete žiadny špeciálny diplom, a ani nič podobné.

Štát vydáva iba odporúčané názvy voľných živností, teda nezáväzné návrhy, ktoré sa môže podnikateľ rozhodnúť prijať, alebo odmietnuť. Z týchto názvov vychádzame aj v nasledujúcom rozdelení živností.

Výroba koksu a rafinovaných produktov

Táto voľná živnosť má dve základné oblasti:

  • výroba produktov koksárenských pecí

Sem patrí výroba koksu, polokoksu z čierneho uhlia či rašeliny. Výroba rašelinového a minerálneho dechtu.

  • výroba rafinérskych produktov

Výroba olejových mastných tukov, mazív; riedidiel, vazelín a parafínových voskov