Podnikanie v oblasti vzdelávania

Vzdelávanie na Slovensku je komplexný vysoko regulovaný systém. Podnikanie vo vzdelávaní nie je najjednoduchšie, určite je to však možné. Vzdelávanie v zmysle voľnej živnosti je možné.  Z tohto dôvodu je dobré poznať zákony a pokúsiť sa o vymedzenie voľných a viazaných živností.

Voľné živnosti je možné na území Slovenskej republiky vykonávať bez nutnosti dokladovania spôsobilosti vykonávať danú činnosť. Ide o prezentovanie dosiahnutého vzdelania či iného osvedčenia. Voľné živnosti sú Živnostenským zákonom upravované iba minimálne. Na rozdiel od remeselných a viazaných živností zákon ich presne nedefinuje. Podnikateľ si ich tak môže charakterizovať a nazvať svojvoľne, pokiaľ samozrejme predmet činnosti nie je v konflikte s remeselných a viazanými živnosťami. Živnostenské úrady ponúkajú podnikateľom odporúčané voľné živnosti, čo je také základné vodidlo na začiatok. Aj vďaka tomuto zoznamu je možné vymedziť, čo patrí medzi voľné živnosti a čo naopak patrí medzi remeselné a viazané živnosti.

V rozsahu voľných živností je možné prevádzkovať:

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

  • sem patrí najmä doučovanie. Či už žiakov alebo študentov základných, stredných a vysokých škôl. Príprava na skúšky, maturity a tak ďalej. Toto doučovanie môže prebiehať osobnou alebo skupinovou formou.
  • prevádzkovanie mimoškolských krúžkov, mimoškolská činnosť
  • vykonávanie školiacich aktivít zameraných na podporu predaja, obchodu a výroby
  • organizovanie seminárov, kurzov a školení

Ešte si povedzme, ktoré činnosti nie je možné vykonávať pod voľnou živnosťou vzdelávanie. V rámci voľných živností nemožno:

  • vyučovať cudzie jazyky
  • vyučovať umenie