Ako napísať podnikateľský plán

Dať sa do podnikania je možné viacerými spôsobmi. Môžete sa do toho pustiť živelne, bez väčšieho premýšľania či plánovania. Akokoľvek vás bude od toho niekto odhovárať, úspech záleží iba na vás. Každý človek pracuje iným spôsobom. Niekomu vyhovuje organizovaný prístup, iný rieši problémy za behu, teda operatívne.

Ak však nechcete nič riskovať a chcete využiť klasické rady, biznis plán by mal stáť na začiatku vášho podnikania. Tento plán môžete nazvať aj podnikateľský zámer či podnikateľský plán. Je to na vás.

Čo je to podnikateľský plán?

Definícia podnikateľského plánu sa líši od učebnice k učebnici. Podnikateľský plán nie je nič presné, nič konkrétne opísané. Charakteristika biznis plánu je vždy príliš široká. A tak to aj má byť, keďže biznis plán je efektívny najmä ako myšlienkový koncept.

Biznis plán je viac-menej bežné utriedenie myšlienok, rozmýšľania  o budúcom podnikaní. O biznise rozmýšľa každý podnikateľ predtým, ako sa do neho pustí. Náš mozog však nedokáže spravovať množstvo informácií naraz. Preto je ideálne zobrať pero a papier a jednotlivé myšlienky položiť čierno-bielo na papier. Myšlienky v hlave a myšlienky na papieri nikdy nie sú rovnaké. Akokoľvek si to myslíte, vedzte,  že nemáte pravdu. Pri podnikateľskom pláne sa vyplatí štruktúrovanie názorov, domnienok a predpokladov.

Ako napísať biznis plán?

Do biznis plánu je vhodné začleniť niekoľko tematických okruhov:

  • predmet podnikania – vymedzenie predmetu činnosti biznisu
  • konkurenčné prostredie – zisťovanie stavu budúcej konkurencie
  • financie – investície, zdroje investovanie, náklady, výdavky
  • kalkulácia efektivity – marže, zisk
  • právna stránka – forma spoločnosti
  • ľudské zdroje – zamestnanci

Dĺžka a forma podnikateľského plánu býva rôzna. Najdôležitejšie je, aby táto písomnosť bola prehľadnú a splnila svoj skutočný účel – vyjasnenie si všetkých faktorov podnikateľského nápadu.