Ako založiť živnosť

Živnosť je najčastejšou formou podnikania. Má to jeden podstatný dôvod. Živnosť totiž to je možné vybaviť naozaj rýchlo, pohodlne a na jednom mieste. Áno, aj na Slovensku to už takto funguje.

Založenie živnosti bola v minulosti komplikovaná záležitosť, ktorá vyžadovala návštevu mnohých štátnych inštitúcií. Štát sa však zlepšil a vytvoril jednotné kontaktné centrá, ktoré behanie po úradoch spravia za vás. Živnosť sa vybavuje na Živnostenskom úrade, ktorý následne za vás kontaktuje Zdravotnú poisťovňu, Sociálnu poisťovňu a Daňový úrad.

Živnosť, ako na to?

Žiadosť o živnosť sa podáva na živnostenskom úrade. Samotný začiatok vybavovania živnosti je však doma. V prvom rade je potrebné si ujasniť predmet podnikania a spísať si všetky možnosti. Vždy je lepšie si registrovať viacej predmetov podnikania, ako ich neskôr dopĺňať.

Na začiatku je potrebné zistiť, do akej kategórie patrí živnosť, o ktorú máte záujem. Poznáme tri druhy živností: remeselné, voľné a viazané. Zoznamy remeselných a viazaných živností nájdete v živnostenskom zákone. Všetky ostatné živosti sú voľné. Pri voľných živnostiach existuje iba ohlasovacia povinnosť. Pri remeselných a viazaných živnostiach je potrebné prekladať osvedčenia a potvrdenia o vzdelaní.

Tlačivá, kolky a podobne

Na Živnostenský úrad je potrebné si priniesť kolky. Za vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní je potrebné zaplatiť 5 € v prípade, že ide o voľnú živnosť, a 15 v prípade, že ide o remeselnú alebo viazanú živnosť.

Zriadenie podnikateľského účtu

Bankový účet si musíte zriadiť sami, toto za vás Živnostenský úrad nespraví. O všetko ostatné sa však postará – o výpis z registra trestov, o Zdravotnú poisťovňu, o daňový úrad. O Sociálnu poisťovňu sa počas prvého roku podnikania nemusíte starať, vtedy totiž neplatíte žiadne odvody.