Poplatky spojené so založením živnosti

Zakladanie živností je jedným z dôkazov, že na Slovensku sa podniká omnoho jednoduchšie ako v minulosti. Dnes vybavíte všetko na jednom mieste, v minulosti…

Pokiaľ ste si chceli vybaviť živnosť iba pred takými desiatimi rokmi, čakalo vás doslova peklo. Živnostenské úrady síce existovali, ale dokázali vydať akurát živnostenské oprávnenie. Živnostenský úrad bol podivuhodne izolovaný od všetkých ostatných štátnych inštitúcií. Výpis z registra trestov ste si museli vybaviť po vlastnej linke. Zdravotná poisťovňa takisto očakávala vašu osobnú návštevu. Rovnako to fungovalo aj s Daňovými úradom či Sociálnou poisťovňou. Pri všetkých týchto návštevách ste platili rôzne poplatky. Nehovoriac o tom, koľko človek minul pri doprave a aký zárobok mu ušiel trávením zbytočného času v zvláštnych budovách.

Rýchlo a lacno

Porovnajte si to s dnešným stavom. Živnostenské úrady sa premenili na Jednotné kontaktné miesta (JKM), kde vám poskytnú všetky potrebné služby. A to iba za 5 €.

Áno, poplatky spojené s vybavením živnosti môžu byť iba 5 €. To je poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Týchto 5 eur zaplatíte za živnostenské oprávnenie pri voľných živnostiach. Pri remeselných a viazaných živnostiach je tento poplatok 15 €, to je však stále výborná suma.

Živnostenské úrady vám poradia zdarma, získajú výpis z registra trestov, kontaktujú Zdravotnú poisťovňu a Daňový úrad. O Sociálnu poisťovňu sa pri zakladaní živnosti nemusíte starať, keďže prvý rok prevádzky živnosti nie je potrebné platiť žiadne odvody.

Takže ešte raz. Poplatky spojené so zriadením živnosti sú 5 alebo 15 eur. Živnostenský úrad môžete opustiť po zaplatení jedného poplatku. Živnostenský úrad však ponúka aj niekoľko ďalších služieb, s ktorými sú spojené poplatky, tie však nie sú nevyhnutné na založenie živnosti.