Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Podnikáte a na svoju podnikateľskú činnosť používate motorové vozidlo? Aké vozidlá podliehajú dani z motorových vozidiel? Môžete byť oslobodený od dane? Kedy Vám vzniká daňová povinnosť? Na tieto a aj ďalšie otázky vám zodpovieme v nasledujúcich riadkoch.  

V prípade, že podnikáte a pri svojej podnikateľskej činnosti využívate automobil, ste povinný najneskôr do 31.1.2023 zaplatiť daň z motorových vozidiel podľa zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel.

Vozidlá, podliehajúce dani z motorových vozidiel

Vozidlom, ktoré je predmetom dane pri podnikateľskej činnosti sa rozumie každý typ vozidla, ktoré je registrované v SR. Ide o všetky typy osobných automobilov, nákladné vozidlá a autobusy. Do tejto kategórie taktiež spadajú aj mopedy, trojkolky, štvorkolky a motocykle.

Legislatíva SR povoľuje výnimky, ktoré sú oslobodené od dane. Povinnosť platiť daň sa nevzťahuje na určité typy automobilov a to predovšetkým ak ide o vozidlá diplomatických misií, vozidlá záchranárskych systémov, vozidlá horskej záchrannej služby, či vozidlá využívané v poľnohospodárskej a lesnej výrobe.

Vznik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

Daňová povinnosť vám vzniká, ak ste pri svojej podnikateľskej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok použili motorové vozidlo minimálne 1 deň. Každý zákon vždy vymedzuje aj určité výnimky. Pokiaľ si chcete byť naozaj istým, aby ste postupovali správne a načas podali daňové priznanie k motorovým vozidlám za uplynulý kalendárny rok 2022 najspoľahlivejším riešením je obrátiť sa na spoločnosť poskytujúcu daňové poradenstvo vo vašom okolí.

Odborník Vám poradí

Je prirodzené, že ak začínate s podnikaním, je veľmi náročné udržať si v hlave všetky termíny, povinnosti a náležitosti, ktoré súvisia s platnou legislatívou. Vedenie účtovníctva , daňové záležitosti, právne poradenstvo a inú odbornú pomoc preto zvyčajne spoločnosti prenechávajú skúseným odborníkom, ktorí sa postarajú o to aby ste všetky povinnosti splnili riadne a načas.

Vy sa tak budete môcť venovať naplno svojmu biznisu. Na trhu je nemalé množstvo spoločností, ktorí sa venujú spomínanej problematike. Napríklad po zadaní slovného spojenia účtovníctvo Bratislava do prehliadača, vám internet ponúkne množstvo firiem, ktoré ochotne prevezmú vaše účtovné starosti na svoje plecia.