Oplatí sa podnikať na Slovensku?

Oplatí sa podnikať na Slovensku?

Slovenské podnikateľské prostredie je vo všeobecnosti považované za priaznivé ako pre tuzemských, tak aj zahraničných podnikateľov. Slovensko je stabilnou súčasťou Európskej únie a rovnako aj eurozóny, ktorá otvára ďalšie možnosti spolupráce a obchodovania s krajinami EÚ.

K stabilite a bezpečnosti podnikateľského prostredia ďalej prispievajú členstvá SR v nasledujúcich inštitúciách:

  • Krajina Schengenského priestoru
  • Člen NATO
  • OSN
  • UNESCO
  • OECD
  • OSCE
  • CERN, WHO a INTERPOL

Daňové zaťaženie na Slovensku je porovnateľné s okolitými krajinami, dokonca v niektorých aspektoch priaznivejšie. DPH na úrovni 20% je na rovnakej úrovni ako v Rakúsku. Daň z príjmu je výhodnejšia v SR pri 21% oproti 25% v Rakúsku. Obrovskou výhodou Slovenska je daň z dividend, ktorá je na úrovni iba 7%.

Ďalšími pozitívnymi charakteristikami je pomerne rýchly rast ekonomiky, vysoká bezpečnosť vlastníckych práv a jednoduchosť podnikania. Rovnako tak proces založenia spoločnosti na Slovensku je administratívne a nákladovo priaznivejší ako v okolitých krajinách. Rozumným riešením pri zakladaní spoločnosti je využitie služieb daňového poradcu, ktorý poskytne správny úvod do podnikateľského prostredia.

Ponuka služieb daňových poradcov je pomerne široká. Ak pôsobíte v Bratislave je jedným z rýchlych spôsobov ako nájsť daňového poradcu internetový vyhľadávač. Jednoducho do neho vložíte slovné spojenie daňové poradenstvo Bratislava.

Pri založení podnikania je dôležité myslieť na rôzne procesy, ktoré je potrebné zvládnuť počas fungovania spoločnosti – účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, spôsob vystavovania faktúr, archivácie dokumentov a mnoho ďalších povinností.

Náklady na prácu sú relatívne nízke, v závislosti od odvetvia. V súlade so súčasným trendom je najdrahšia práca v prostredí informačných technológií a odbornej vedeckej a technickej činnosti. Naopak najnižšia priemerná mzda je v odvetví stavebníctva. Priemerná nominálna mzda na Slovensku dosiahla v roku 2022 úroveň 1 304 EUR / mesiac so zrýchleným tempom rastu medziročne o 0,8 %, avšak s poklesom reálnej priemernej mzdy o 4,5%.

Ďalšou výhodou podnikateľského prostredia na Slovensku je poloha hlavného mesta. Bratislava hraničí s Rakúskom a Maďarskom a naviac leží na priesečníku ciest okolitých metropol – Praha, Viedeň a Budapešť. Táto unikátna poloha výrazne zvyšuje flexibilitu a urýchľuje procesy súvisiace s vykonávaním podnikateľskej činnosti.

Rovnako sa na Slovensku čím ďalej častejšie objavujú snahy na zníženie byrokracie v podnikateľskom prostredí – zavedenie portálu „slovensko.sk“ a kontaktných centier, ktoré do určitej miery uľahčujú vybavenie formálnych úkonov, ku ktorým nie je potrebná prítomnosť úradníkov. Samozrejme, úroveň byrokracie závisí od odvetvia podnikania a jednotlivých regulácií. V tomto smere je priestor pre inovácie stále výrazný.

Rovnako ako v okolitých štátoch, aj na Slovensku má každý podnikateľ povinnosť viesť účtovníctvo. Nie je to však len povinnosť, ale aj nástroj, ktorý podnikateľovi ponúka komplexný prehľad o stave podnikania. Ak ste z Bratislavy a ešte nemáte svojho účtovníka, odporúčam nejakého vygoogliť napríklad cez odkaz účtovníctvo Bratislava.