Daň z pridanej hodnoty – DPH

Daň z pridanej hodnoty nie je iba politickým ihriskom, kde sa politici snažia zaplátať diery v rozpočte na úkor bežných občanov. Pre pochopenie dane z pridanej hodnoty je potrebné si vysvetliť niektoré pojmy.

Čo je to pridaná hodnota

Pridaná hodnota je vo finančnom vyjadrení rozdiel nákupnej a predajnej ceny ktoréhokoľvek článku výrobného a predajného reťazca. V praxi to znamená, že pridaná hodnota je vzniká spracovaním vstupov.

Všeobecne o dani z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je vo svete daní pomerne mladou myšlienkou. Ako prvý prišiel s nápadom zdaniť pridanú hodnotu Francúz  Maurice Lauré v roku 1954. Hneď v tom istom roku sa podarilo túto daň implementovať aj do francúzskeho daňového systému. Dnes využívajú daň z pridanej hodnoty takmer všetky krajiny sveta.

Daň z pridanej hodnoty patrí medzi nepriame dane, teda nezdaňuje príjem, ale spotrebu. Vďaka tejto vlastnosti sa dph dostala v posledných rokoch do obľuby rôznych ekonómov. Tí uprednostňujú nepriame dane pred priamymi, keďže zdanenie spotreby má menej negatívne účinky na ekonomiku. Zdaňovanie zisku firiem vedie k zníženej investičnej aktivite, pri zdanení spotreby sa tak nedeje. Hoci aj samotná spotreba je časťou hrubého domáceho produktu.

Sadzby dane z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty 2011 a daň z pridanej hodnoty 2012 sa líšia. Práve v roku 2011 došlo k zavedeniu vyššej dph, keďže štát potreboval konsolidovať verejné financie.

Daň z pridanej hodnoty na Slovensku je v súčasnosti 20 a 10 %. V rokoch 2004 až 2010 bola jednotná sadzba 19 percent. Sadzbou 20 % sú zdaňované všetky tovary a služby okrem liekov, medicínske potreby a kníhy, ktoré sú zdaňované zníženou sadzbou 10 %.

Sadzby dane z pridanej hodnoty v zahraničí

Ako už bolo povedané, daň z pridanej hodnoty je využívaná takmer všetkými krajinami sveta. Väčšina z nich využíva aj zníženú sadzbu dph. V Čechách je základná sadzba dane z pridanej hodnoty 20 %. Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty je v ČR 14 %. V Maďarsku nájdeme jedno z najvyšších daní z pridanej hodnoty na svete. Základná sadzba dane z pridanej hodnoty je v Maďarsku v súčasnosti na úrovni 25 %, čomu sa vyrovná DPH iba v Dánsku. Maďarsko má dve znížené sadzby DPH – 18 a 14 %. V Holandsku nájdeme 19 a 6 %, vo Švajčiarsku 8, 3,8 a 2,5 %. Väčšina európskych krajín má dph vo výške 18 až 20 %.

Daň z pridanej hodnoty a štátny rozpočet

Daň z pridanej hodnoty tvorí najväčšiu položku príjmov štátneho rozpočtu. Výber dane z pridanej hodnoty užite zákon. Slovensku má v súčasnosti problém s výberom dph, keďže nedokáže potlačiť podvody a neplatenie tejto dane. Vracanie dane z pridanej hodnoty je častým predmetom zneužívania.

Výber dane z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty platí spotrebiteľ pri kúpe tovaru alebo služby. Toto však neznamená, že spotrebiteľ alebo konečný zákazník túto daň odvádza štátu. O toto sa starajú samotní podnikatelia a firmy, ktoré odvádzajú daň do štátnej kasy.

Pri výbere dph existuje pomerne dômyselný systém jej výberu. Pri dph existujú podnikatelia, ktorí sú platcami dph a podnikatelia, ktorí nie sú platcami dph. Platcami dph sa stávajú automaticky všetky subjekty, ktoré prekročia ročný obrať, ktorý je určený zákonom. Podnikatelia, ktorí sa zmestia do tohto limitu, si môžu vybrať, či chcú byť platcami dane z pridanej hodnoty alebo nie. Pri niektorých podnikateľských aktivitách je výhodné stať sa dobrovoľným platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Platiteľ dane z pridanej hodnoty nakupuje tovary a služby od dodávateľov vrátane dane z pridanej hodnoty. Následne tovar alebo službu predáva (posúva vo výrobnom reťazci) ďalej rovnako vrátane dane z pridanej hodnoty. Tieto dve dane sa následne spočítavajú. Od zaplatenej dph si môže podnikateľ/firma odrátať daň z pridanej hodnoty, ktorú zaplatil/la pri kúpe vstupných výrobkov alebo služieb. Na všetko existuje zodpovedajúce tlačivo. Dôležitý je však súhrnný výkaz. Výsledkom tohto procesu môže byť stav, kedy daňový úrad vypláca daňovníkovi peniaze. A toto je presne situácia, ktorú vyhľadávajú rôzni podvodníci a spôsobujú štátu škody na dani z pridanej hodnoty v rozsahu miliárd eur.

Podmienky vrátenia dane z pridanej hodnoty

Súčasné daňové zákony platné v Európskej Únii umožňujú vrátenie dph pri tovaroch a službách zaplatených v inom štáte EÚ. Podmienkou odpočítania či vrátenia dph je byť prihlásený k platbe dph. Podnikateľ ďalej nesmie mať trvalé bydlisko v štáte, kde bol tovar či služba kúpený. Takisto tam nesmie mať sídlo ani jeho firma. Zákonom je stanovená minimálna sumu, pri ktorej je možné žiadať o vrátenie dph. V súčasnosti je to 50 %. Dnes už nie je potrebné žiadať o vrátenie dph v oboch členských krajinách – stačí požiadať v domovskej krajine na príslušnom daňovom úrade.