Podnikanie v Írsku

Írsko bolo v minulosti jednou z najchudobnejších zemí Európy. Práve írsky vysťahovalci zohrávali významnú úlohu pri kolonizovaní Severnej Ameriky. V poslednom polstoročí sa ale situácia v krajine zmenila a s formovaním Európskej únie prišla aj doma budovania úplne iného Írska, jednej z najvyspelejších krajín kontinentu. Napriek tomu, že sa v súčasnej zložitej situácii spomínalo v rámci ekonomických problémov aj Írsko, ostáva obľúbenou cieľovou krajinou nie len pre zahraničných pracujúcich, ale aj pre podnikateľov.

Podnikanie v Írsku môžeme rozdeliť podľa foriem právnych subjektov na:

  • Akciová spoločnosť (Public Limited Company – Plc) – na založenie akciovky v Írsku je potrebný minimálny počet zakladateľov 7, ich pôvod nezohráva úlohu. min 25% zakladacieho kapitálu musí byť uložené v začiatku na bankový účet. Minimálny kapitál na založenie akciovky predstavuje 38 092 eur.
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Private Limited Company – Ltd) – počet zakladateľov sa môže pohybovať v rozmedzí 1 až 50. Zákony upravujúce podnikanie v Írsku nepredpisujú, aký je minimálny kapitál na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, no minimálne 25% zo zakladacieho kapitálu musí byť vložený na účet pri zakladaní firmy.
  • Ďalšie formy podnikania – verejná obchodná spoločnosť (General Partnership), Komanditná spoločnosť (Limited Partnership), Single – Member Limited Liability Company (spoločnosť s ručením obmedzeným, s jediným vlastníkom), pobočka (Branch), SZČO (Sole Trader).

Najčastejšou formou podnikania v Írsku je spoločnosť s ručením obmedzeným. Ak chcete začať podnikanie v Írsku vo forme podniku s ručením obmedzeným, určite vás bude zaujímať, čo všetko budete musieť pri zakladaní spoločnosti podstúpiť, koľko vás to celé bude stáťako dlho to bude trvať.

Celý proces zakladania potrvá od jedného do šiestich týždňov a bude vás stáť na nákladoch 80 – 130 eur.

Postup založenia spoločnosti:

Zakladateľ musí dosvedčiť pred Commissoner for Oaths v príslušnom formulári, že spoločnosť vzniká podľa írskych zákonov a bude sa zaoberať výlučne činnosťou, pre ktorú je zakladaná. Na túto procedúru budete potrebovať jeden deň a 10 eur na poplatok.

Najrýchlejší spôsob, ako registrovať spoločnosť v obchodnom registri – Companies Registration Office (CRO) je ak zakladateľské listiny, memorandum a stanovy zašlete elektronicky a v tlačenej podobe na CRO. Registrácia potrvá 5 dní a náklady predstavujú 50 eur.

Pre podnikanie v Írsku budete potrebovať firemnú pečiatku. Jej vyhotovenie vás budete stáť približne 20 eur a jeden deň vybavovania.

Jeden deň vám zaberie aj registrácia pre platenie daní, registrácia do sociálnej poisťovne a taktiež k zamestnávateľským poplatkom. Tieto registrácie sú bezplatné.

Dokumenty potrebné pre založenie firmy:

  • memorandum
  • stanovy spoločnosti
  • zoznam riaditeľov, tajomníkov a spoločníkov
  • prehlásenie o zakladacom kapitále spoločnosti
  • uvedenie sídla spoločnosti a činnosti, ktorou sa bude spoločnosť zaoberať

Postup pre založenie podniku jednotlivca – SZČO (Samostatne zárobkovo činná osoba)

Tu je nevyhnutná registrácia na Registrar of Business Names u Companies Registration Office. Podnikateľ sa musí taktiež registrovať na platbu daní. Povinnosť platiť DPH nastáva až vtedy, ak obrat spoločnosti presiahne 27 500 eur za poskytovanie služieb alebo 55 000 eur z predaja (ročne).