Charakteristika živnosti

Živnosť je najčastejšie používaná práva forma podnikania. Upravuje ju živnostenský zákon a informácie o živnostníkov zhromažďuje živnostenský register. O živnosti sa však dá povedať omnoho viac, a my sa to aspoň z časti pokúsime dokázať.

Druhy živností

V zmysle živnostenského zákona poznáme tri základné druhy živností:

  • remeselné
  • viazané
  • voľné

Živnostenský zákon sa venuje najmä prvým dvom. V danom zákone nájdete aj zoznamy týchto živností. Na oprávnenie k podnikaniu v týchto živnostiach je potrebné doložiť osvedčenie o spôsobilosti alebo potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní. Pri voľných živnostiach nič takéto nepotrebujete. Voľné živnosti sú definované negatívne, teda ide o všetko mimo remeselných a viazaných.

Založenie živnosti

Jednou z najväčších výhod živnosti je jednoduchosť jej založenia. Všetko vybavíte na jednom mieste – na živnostenskom úrade. V prípade voľných živností dokonca môžete začať podnikať v deň príchodu na živnostenský úrad – po ohlásení živnosti. Pri zakladaní živnosti je potrebné mať okrem iného aj: obchodné meno a kontaktné miesto.

Ručenie

S podnikaním na živnosť však nie sú spojené iba výhody. Táto forma podnikania má aj niekoľko podstatných nevýhod. Tou najväčšou je hádam ručenie. Živnostník ručí celý svojím majetkom. To znamená, že ak niečo pôjde veľmi zle, podnikateľ môže prísť aj o strechu nad hlavou.

Účtovanie

Pozrime sa však opäť na výhody živosti. Sem patrí aj účtovanie. Živnostníci majú dve možnosti: účtovať v systéme jednoduchého účtovníctva alebo neúčtovať vôbec. Áno, až takto si to môže živnostník uľahčiť. Stačí, keď si uplatní paušálne výdavky.

Imidž

V porovnaní so spoločnosťou s ručením obmedzeným nemá živnosť veľkú priazeň medzi bežnými ľuďmi. Verejnosť vníma živnostníkov ako niečo malé a menej dôveryhodné. Pritom pravda je presne opačná. S.r.o. ručí iba svojím základným imaním, kým živnostník aj vlastným domom.