Živnosť jej výhody a nevýhody

Na území Slovenskej republiky je možné podnikať viacerými právnymi formami. V základe ich môžeme rozdeliť na fyzické osoby a právnické osoby. Najčastejšie ľudia podnikajú ako fyzické osoby, teda na živnosť.

Väčšina živnostníkov na Slovensku však nespĺňa charakteristiky podnikateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby.

Mnohí zamestnávatelia využívajú živnosti na odbremenenia sa od nevýhod plynúcich zo zamestnaneckého pomeru. Zamestnanec tak prechádza na živnosť, je teda fakticky podnikateľom, obsah a predmet jeho práce sa však nemení. Motivácie k takémuto usporiadaniu vzťahov je na oboch stranách. Zamestnávateľ ušetrí na odvodoch a získa pružnejšiu pracovnú silu, ktorú môže „prepustiť“ bez nároku na odstupné. Zamestnanci takisto radi prechádzajú na živnosti, pretože im to umožňuje získať vyšší čistý príjem. Živnostník ako podnikateľ má šancu spraviť si daňovú optimalizáciu, ktorá mu zníži daňový základ, čoho dôsledkom je vyšší čistý príjem.

Výhody živnosti

Poďme sa však pozrieť na živnosť z pohľadu skutočných podnikateľov, ktorí nie sú iba obyčajnými zamaskovanými zamestnancami.

Medzi výhody živnosti patria:

  • nízke náklady na založenie
  • rýchle založenie firmy
  • nezávislosť
  • možnosť výberu účtovného systému
  • možnosť využiť paušálne výdavky

Za najväčšiu výhodu živnosti možno považovať nízke náklady. To platí ako pre jej založenie, tak aj prevádzku. Živnosť je možné dnes vybaviť na jednom jedinom mieste, na Živnostenskom úrade, kde za vás vybavia všetky potrebné dokumenty. Stačí predložiť kolok, vybrať si živnosť a do niekoľkých dní môžete začať podnikať.

S nákladmi súvisí aj forma účtovania. Živnostníci môžu využiť paušálne výdavky, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 40 % pre všetky druhy živnosti. To znamená, že živnostník nemusí účtovať. Zo svojich príjmom odpočítava fixných 40 percent a získa daňový základ. Živnostníci si však môžu zvoliť aj bežné účtovanie. Tu  im takisto stačí využívať jednoduché účtovníctvo. Všetky tieto charakteristiky do výraznej miery zlacňujú vykonávanie živnosti.

Nevýhody živnosti

Medzi nevýhody podnikania na živnosť môžeme zaradiť:

  • ručenie celým majetkom
  • problematické získavanie kapitálu na podnikanie

Najväčšou nevýhodou živnosti, dôvod, prečo väčšie firmy nikdy nepodnikajú na živnosť, je fakt, že firma ručí celým svojím majetkom. Teda celým majetkom živnostníka. S.r.o. ručí iba do výšky svojho majetku, živnostník však môže pri podnikaní na živnosť prísť aj o vlastný dom.

So živnosťou je takisto problematickejšie získať úvery v bankách. Toto je aj dôvod, prečo mnohé nebankové spoločnosti sa snažia zameriavať práve na živnostníkov, ktorí boli odmietnutí v klasických bankách.