Podnikanie v Bratislave

Podnikanie v Bratislave má oproti iným lokalitám Slovenska hneď niekoľko výhod.  Keďže je Bratislava hlavným mestom krajiny, väčšina dôležitých inštitúcií má svoje sídlo práve tu. Dôležitým faktorom je aj jej poloha v blízkosti hraníc s Českom, Rakúskom a Maďarskom, ako aj jej komunikačná dostupnosť. Práve preto má práve v Bratislave svoje sídlo alebo pobočky mnoho dôležitých slovenských ale aj medzinárodných firiem.

V Bratislave vzniklo viacero nákupných centier a zón ale aj administratívnych oblastí. V hlavnom meste Slovenska sa ročne realizuje 40 000 m2 kancelárskych plôch, pričom nájomné je v priemere 13,50 eura za meter štvorcový.

Nevýhodou podnikania v Bratislave je naproti tomu omnoho vyšší nájom ako v iných lokalitách Slovenska. To ale kompenzuje vyššia kúpyschopnosť obyvateľstva hlavného mesta.

Rozhodnutie pre podnikanie v Bratislave musí vychádzať predovšetkým z vášho podnikateľského plánu, rozpočtu a hlavne z toho, na aký trh sa chcete zamerať a čo vám hlavné mesto v podnikaní môže ponúknuť.

Podnikateľom sa rozumie osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Pre začatie podnikania musíte splniť vekovú hranicu 18 rokov, byť právne zodpovedný a bezúhonný, čo preukážete na základe výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace. Podnikateľ musí byť zapísaný v obchodnom alebo živnostenskom registri.

Dôležitý je pre živnostníkov príslušný úrad a tým je

Obvodný úrad  Bratislava – Odbor živnostenského podnikania.

  • Adresa úradu:  Staromestská 6, 814 40 Bratislava
  • Telefón: 02/54433166
  • Email: ozpo@ba.vs.sk

Úradné hodiny:

Pondelok – 08:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
Utorok – 08:00 – 12:00, 12:30 – 14:00
Streda – 08:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Štvrtok – nestránkový deň
Piatok – 08:00 – 12:00