Podnikanie v strojárskom a kovospracujúcom priemysle

Strojárenský priemysel má na Slovensku pomerne dlhú tradíciu. V minulosti však na Slovensku dominovalo najmä ťažké strojárstvo, postupne sa mu však podarilo pretransformovať na moderné ľahké strojárstvo. K strojárstvu už nerozlučne patrí kovovýroba. V oboch oboroch existuje množstvo činností, ktoré patria do remeselných živností. V nasledujúcom texte sa však budeme venovať živnostiam voľným, teda živnostiam, ku ktorým nie je potrebné prekladať žiadne vzdelanie či osvedčenie.

Voľné živnosti sú v živnostenskom zákone riešené iba minimálne. Zákon ich definuje negatívne, a to tak, že vytvára zoznamy remeselných a viazaných živností. Všetko ostatné sa radí medzi živnosti voľné.

Živnostenské úrady však vydávajú zoznam odporúčaných voľných živností. Z tohto zoznamu vychádza aj nasledujúci text, v ktorom je možné hľadať informácie či inšpiráciu. Všetky názvy živností sú však nezáväzné, podnikateľ si ich môže ľubovoľne meniť.

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

V rámci tejto voľnej živnosti je možné vyrábať aj:

 • jednoduché kovové súčiastky a konštrukcie
 • kovového nábytku, kuchynských potrieb
 • brúsne náradie, sériovo vyrábané kovové nástroje
 • výroba brán a prvkov na oplotenie z kovu
 • kovové obaly, drôtené výrobky
 • zámky, pánty
 • vykonávanie zváracích prác
 • kováčstvo
 • výroba pamätných mincí a medailí

Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

Sem patrí okrem iného aj:

 • ručné a mechanické opracovanie kovov
 • povrchová úprava kovových výrobkov
 • rezanie závitov
 • tepelné spracovanie kovov

Výroba a hutnícke spracovanie kovov

Táto voľná živnosť má niekoľko základných podkategórií, ktoré sa pokúsime bližšie charakterizovať.

 • výroba a hutnícke spracovanie železa a ocele

Výroba surového železa, tyčí, prútor, liatinových rúr, výrobkov ťahaných za studena; ploché výrobky zo železa, výroba zvonov a tak ďalej.

 • výroba a hutnícke spracovanie  neželezných kovov a výrobkov z nich

Výroba hliníka, olova, zinku, cínu, medi, železa a výrobkov z nich.

Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov

Obsahové vymedzenie tejto voľnej živnosti plne vychádza z jej názvu.

Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr

Obsahové vymedzenie tejto voľnej živnosti plne vychádza z jej názvu.

Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

V rámci tejto voľnej živnosti možno vyrábať napríklad: kladky, kladkostroje, lodné vratidlá, zdviháky, zdvíhacie zariadenia používané na zdvíhanie vozidiel, hevery, výklopníky vagónov, zdvíhacie zariadenia pre poľnohospodárstvo, dynamické štôsovače a tak ďalej.

Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení

Obsahovo možno túto živnosť vymedziť takto: čerpadlá a zariadenia na čistenie vzduchu od prachu, tepelné výmenníky, zachytávanie nečistôt  a dymu, filtre a práčky plynu…

Výroba strojov pre  hospodárske odvetvia

Do tejto živnosti patria aj nasledujúce činnosti:

 • výroba strojov pre metalurgiu
 • výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
 • výroba strojov pre potravinárstvo
 • výroba strojov na výrobu plastov a gumy
 • výroba tlačiarenských strojov
 • výroba obrábacích strojov

Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

Do tejto živnosti radíme aj:

 • výroba elektrických svietidiel
 • výroba mechanickej a elektromechanickej signalizácie
 • výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá

Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

Vymedzenie názvom.

Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

Vymedzenie názvom.

Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

Vymedzenie názvom.