Živnosť popri zamestnaní

Len málo podnikateľov začína s podnikaním od začiatku hneď naplno. Áno, samozrejme, že je možné dať výpoveď a venovať sa podnikaniu naplno. Možno je to aj z pohľadu šancí na úspech lepšie, čo však ľudí zaujíma viac, je to, ako to dopadne, keď sa podnikanie nevydarí. Ak firma padne, človek zostane bez príjmu, bez zamestnania. V súčasnej ťažkej ekonomickej situácii je takýto scenár viac ako pravdepodobný.

Toto je aj dôvod prečo väčšina ľudí začína podnikať popri zamestnaní. Zamestnanie je istota. Zamestnanec je chránený. Takto majú istotu stáleho príjmu a zároveň môžu pracovať na svojom viac či menej riskantnom projekte. Pri podnikaní popri práci si však veľa ľudí kladie rovnakú otázku: „Živnosť popri zamestnaní je fajn, ale ako sú riešené odvody? Musím platiť odvody, keď ich za mňa platí už zamestnávateľ?“

Odvody do sociálnej poisťovne

Do prvého daňového priznania živnostník nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne. Po prvom daňovom priznaní však podnikateľ tieto odvody platiť musí, a to aj v prípade, že je zamestnaný a zamestnávateľ za neho už tieto odvody odvádza.

Platenie odvodov do sociálnej poisťovne je však obmedzené príjmami podnikateľa (tu sa rozumejú tržby, a nie zisk). Podnikateľ nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne, ak jeho príjem za posledných 12 mesiacov nepresiahol 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Zdravotné odvody

Do zdravotnej poisťovne je potrebné sa prihlásiť najneskôr 8 dní po začatí podnikania. Preddavky zdravotných odvodov je možné stanoviť na 0 €. V tomto prípade sa žiadne zdravotné odvody platiť nemusia. V júni si živnostník vypracuje zúčtovanie zdravotného poistenia podľa príjmu z predchádzajúceho roka. Podľa zúčtovania zdravotného poistenia sa stanovia aj preddavky zdravotného odvodu na najbližších 12 mesiacov.