Podnikanie v oblasti výroby motorových a ostatných dopravných prostriedkov

V nasledujúcom texte sa pokúsime presne vymedziť, aké činnosti patria remeselné živnosti ohľadne motorových vozidiel. Pri remeselných živnostiach, na rozdiel od živností voľných, sa vyžaduje príslušné vzdelanie v odbore. Toto sa dokazuje živnostenskému úradu predložením výučného listu, maturitného vysvedčenia alebo iné osvedčenia o dosiahnutom vzdelaní. Pokračovať v čítaní